Pilot Variabele Bijtelling gestart


Datum: 21-09-2020

Pilot Variabele Bijtelling gestart
VZR is op 1 augustus gestart met de Pilot Variabele Bijtelling.
Bijtelling is een belasting die je betaalt voor het privégebruik van je auto van de zaak. De huidige bijtelling bedraagt 22% van de cataloguswaarde van de auto. Iedereen met een auto van de zaak betaalt hetzelfde percentage aan belasting ongeacht de hoeveelheid privékilometers die hij maakt met de auto.

Variabele bijtelling is een principe waarbij de bijtelling wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gereden privékilometers in plaats van een vaste bijdrage. Variabele bijtelling is dan ook betalen naar gebruik. VZR vindt dat eerlijker dan een vast bedrag (mits het tarief redelijk is uiteraard).

In deze pilot onderzoeken we een aantal effecten van een variabele bijtelling. Zoals het meten van invloed op het reisgedrag en of het technisch makkelijk bij te houden en of het controleerbaar is.

De pilot wordt uitgevoerd door VZR in opdracht van het ministerie IenW en de MobiliteitsAlliantie. Voor de uitvoering van de pilot werkt VZR nauw samen met Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen.

Privékilometers
Uit diverse onderzoeken weten we dat de gemiddelde zakelijke rijder ongeveer 34.000 kilometer per jaar rijdt. Het gros van het aantal privékilometers ligt tussen de 7.500 en 15.000 kilometer. Voor de pilot hebben we de mediaan gezet op 12.000 km aan privéritten per jaar. Dat zijn 1.000 privékilometers per maand.


Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek in deze pilot is om op drie gebieden een uitspraak te kunnen doen.

 • Het meten van effect van variabele bijtelling op het privérijgedrag. Rijdt men minder, meer of evenveel privékilometers als voor de pilot? En welke andere effecten treden op (gedragsmeting).
 • Het in kaart brengen wat de invoering van variabele bijtelling voor de belastinginkomsten in totaal c.q. voor de autogerelateerde belastinginkomsten betekent (financiële consequenties).
 • In kaart brengen of de systematiek uitvoerbaar, controleerbaar en fraudebestendig is, inclusief een inschatting van de workload voor de Belastingdienst (uitvoerbaarheid).
Opzet van het onderzoek
Het onderzoek van deze pilot bestaat uit twee fases.
 1. Er rijden op dit moment 110 deelnemers rond met een ritregistratiesysteem die vijf maanden lang hun ritten gaan bijhouden. Zij betalen gewoon hun huidige bijtelling. Aan het eind van iedere maand leveren zij hun ritregistratie in middels een XAR-auditfile. Alles voldoet daarmee aan de registratie voor fiscale toepassingen van de Belastingdienst.
  Rijden zij minder dan de 1.000 privékilometers, dan ontvangen zij een kleine bonus. In de salarisstrook die zij maandelijks ontvangen, is te zien wat de variabele bijtelling geweest zou zijn als dit wetgeving zou zijn. Ter referentie worden de privékilometer van vorig jaar vergeleken met de kilometers die gemaakt zijn tijdens de pilot. Ten slotte wordt voor en na de pilot het reisgedrag van de deelnemers in kaart gebracht middels een vragenlijst.
 2. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit een representatief validerend onderzoek onder zowel zakelijke rijders met bijtelling als zakelijke rijders met een 500 kilometerverklaring, die geen bijtelling betalen.
Het effect van variabele bijtelling nader uitgelegd
Stel je rijdt een Ford Focus uit 2019 van € 35.785,- met een bijtelling van 22%. Je schijf inkomstenbelasting is 49,5%.
De bruto bijtelling is dan € 7.873,- per jaar of € 656,- per maand. Netto is dat € 324,72. Per privékilometer is dat € 0,32 wanneer we uitgaan van de 12.000 privékilometers per jaar.
Wanneer we bekijken wat het effect is als je minder dan 12.000 kilometer rijdt of misschien wel meer, dan krijg je het onderstaande effect:
Privékilometer per jaar Variabele netto bijtelling Huidige netto bijtelling Huidige bijtelling per kilometer
5.000 km € 133,33 € 324,72 € 0,78
10.000 km € 266,67 € 324,72 € 0,39
15.000 km € 400,00 € 324,72 € 0,26
 
De € 0,32 is marktconform gezien de kilometerkostprijs van de auto. Rij je echter minder dan 10.000 kilometer privé, dan is de bijtelling doordat het met een vast tarief wordt afgerekend wel duur.
Een manier om geen bijtelling te betalen, is de auto niet privé te gebruiken. Dit kan je doen door een 500 kilometerverklaring in te vullen. Er zijn rond de 200.000 zakelijke rijders die van deze regeling gebruik maken. Met een variabele bijtelling zouden deze berijders wel privé gebruik kunnen maken van de zakelijke auto.

Duur van het onderzoek en de pilot
Het onderzoek is begin 2019 gestart en wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. De fysieke pilot met de auto’s is op 1 augustus gestart en duurt tot en met 31 december 2020. In het eerste kwartaal van 2021 zal de presentatie van de uitkomsten plaatsvinden.
Is dit interessant? Wil je op de hoogte blijven van de pilot en de uitkomsten? Meld je dan kosteloos aan bij VZR. Volg VZR en de pilot via de social media kanalen en de website van VZR.

Geplaatst op: 21-09-2020 14:46

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen