Stimuleren van EV’s kost veel geld


Datum: 29-06-2020

De Algemene Rekenkamer laat zich opnieuw kritisch uit over de fiscale stimulering van elektrische auto’s. In vervolg op het rapport autobelasting als beleidsinstrument heeft de rekenkamer een derde en laatste rapport (24 juni 2020) gepubliceerd over de effecten van de autobelastingen in relatie tot elektrische auto’s.

De conclusie van deze publicatie is dat elektrische auto’s zorgen voor een aanzienlijke belastingderving zowel per auto als per bespaarde ton CO2. Ondanks de versobering van de maatregelen, van 4% in 2019 naar 8% in 2020 en 12% in 2021, blijft de fiscale stimulering van elektrische auto’s een relatief duur instrument om CO2-uitstoot te verminderen. Daarbij komen de belastingvoordelen vooral terecht bij de zakelijke berijders. De Algemene Rekenkamer geeft verder aan dat verdere erosie van belastingopbrengsten ook komt uit minder opbrengsten uit brandstofaccijnzen.
De bijdrage van nul-emissieauto’s aan luchtkwaliteit en klimaatdoelen is nog gering in vergelijking met de totale uitstoot van CO2. De Algemene Rekenkamer concludeert dan ook dat er nog een forse toename van het aantal nul-emissieauto’s nodig is om een substantiële uitstootbesparing te bereiken.

De aanbevelingen die de Algemene rekenkamer doet, op basis van het voorgaande rapport en deze publicatie, zijn:

  • Bekijken of het wenselijk is om de fiscale voordelen van de autobelastingen door te zetten. Als deze fiscale stimulering van de elektrische auto wordt voortgezet, dan dient ook de onbalans tussen ondernemers en particulieren weggenomen te worden.
  • Onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de verminderde ingekomen belastingen te compenseren. Bijvoorbeeld ‘betalen naar gebruik’.
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, op het rapport gereageerd. Hij wijst in zijn reactie op maatregelen die tegemoet komen aan de aanbevelingen ten aanzien van elektrische auto’s. In zijn reactie verbreedt de staatssecretaris het doel van de stimulering van elektrische auto’s en noemt hij bijvoorbeeld ook innovatiekansen voor Nederlandse bedrijven, verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en minder geluidsoverlast.
Per 1 juli 2020 geldt een subsidie voor particulieren bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto van € 4.000,- en € 2.000,- voor een gebruikte elektrische auto.

In maart 2020 pleitte VZR al voor de verlenging van de 8% bijtelling naar 2021. Door de coronacrisis zijn veel productiefaciliteiten van automerken stil komen te liggen. Daarmee zal een aanzienlijk deel van de in 2020 geplande leveringen niet kunnen plaatsvinden. Om de boost naar elektrische rijden te stimuleren, vragen wij aan het kabinet om de bijtelling van 8% ook in 2021 te laten gelden.

Geplaatst op: 29-06-2020 12:15

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen