Onderzoek: Wat beweegt de zakelijke rijder?

In Nederland rijden er meer dan 1,3 miljoen zakenauto’s rond. Dat zijn alle geleasede en zakelijk gekochte personenauto’s bij elkaar. VZR behartigt de belangen van álle zakelijke rijders. Dat zijn naast deze ruim 1,3 miljoen zakenauto’s, ook alle 4,3 miljoen zakelijke rijders die met hun privéauto zakelijke kilometers maken.

Naast de actieve VZR-lobby voor de zakelijke rijder zijn er ook veel zakelijke rijders ingeschreven als VZR-lid. Zij worden actief op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom zakelijk rijden en ze worden ook betrokken bij de diverse activiteiten van VZR. De leden van Vereniging Zakelijke Rijders vormen een mooie afspiegeling van alle zakelijke rijders in Nederland. 

Om de lobby te kunnen onderbouwen met feiten en getoetste gegevens, voert VZR regelmatig onderzoeken uit onder haar leden. Ook voor haar communicatie met en informatievoorziening richting pers, werkgevers en aanbieders put VZR uit deze onderzoeken.

Wat beweegt de zakelijke rijder?
Eén van de meest uitgebreide onderzoeken is: "Wat beweegt de zakelijke rijder?" Dit onderzoek wordt jaarlijks  onder onze leden. uitgevoerd

In dit zeer uitgebreide onderzoek komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals:
  • de persoonlijke kenmerken van de zakelijke rijder;
  • de huidige en volgende zakenauto;
  • de aangeboden zakelijke mobiliteit door de werkgever;
  • de huidige en de te verwachten toekomstige (mobiliteits-)situatie;
  • maar ook, hoe kijkt de zakelijke rijder aan tegen: privacy, mobiliteitsbudgetten, alternatieve mobiliteitsvormen etc.
Het VZR-onderzoek wordt altijd in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd. Samen met VZR-bedrijfsleden wordt de onderzoeksrichting en de onderzoeksvragen bepaald. Door middel van tussentijdse meetings wordt bepaald welke antwoorden gecrossed worden om zo te komen tot interessante en waardevolle informatie.

Alle resultaten en deelconclusies van het rapport worden gedeeld met deelnemers van het onderzoeksplatform. Als u geïnteresseerd bent in het onderzoeksplatform, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen