Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Zakelijke Rijders

Vereniging Zakelijke Rijders (hierna: VZR) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Uw belang en privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
In deze Privacyregeling kunt u lezen wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze Privacyregeling geldt voor alle bezoekers van de website www.vzr.nl.

1. Wet bescherming persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. VZR legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een lidmaatschap afsluit, diensten van VZR afneemt of anderszins contact hebt met VZR.
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt voor: 
a) het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met VZR;
b) het informeren over (nieuwe) relevante producten en diensten van VZR;
c) het uitvoeren van marktonderzoek;
d) voor de ondersteuning van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering en de continuïteit en groei van VZR;
e) voor statistische analyse;
f) het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

In het kader van de onder a t/m f genoemde redenen kunnen gegevens worden verstrekt aan externe partijen, zoals derden die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Wij slaan uw gegevens veilig op en zullen deze nooit delen met derde partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

2. Gebruik persoonsgegevens
Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze cliënten te kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of uit te voeren. Wij behouden ons hierbij het recht voor uw persoonsgegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld marktonderzoek of om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat zowel u als wij hier baat bij hebben. Hierbij kan het voorkomen dat derde partijen, in opdracht van VZR, over bepaalde persoonsgegevens beschikken. VZR zal er altijd voor zorgen dat gegevens door derden met de grootste zorg worden behandeld, dat eventuele gegevensoverdracht op beveiligde wijze plaats vindt en dat derde partijen uw gegevens alleen conform onze opdracht gebruiken. VZR verplicht samenwerkende partijen om zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. Correspondentie
Het contact en de afwikkeling van diensten gaat grotendeels via internet en e-mail. Door opdrachten aan derden via VZR te verstrekken, gaat u akkoord met het feit dat correspondentie voornamelijk via e-mail zal plaatsvinden. Op de website van VZR kunt u altijd uw status met betrekking tot deze dienst(en) zien.

4. Formulieren
Om ervoor te zorgen dat mailingsverkeer naar het juiste adres gericht wordt, vragen wij gegevens om het contact met leden en aspirantleden te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld, als u zich wilt aanmelden als lid, maar ook voor het doorgeven van gewijzigde gegevens na een verhuizing. Ook op andere plaatsen vragen wij gegevens op, zoals onder meer de knop “Contactgegevens” onder aan de website – onder het kopje ‘Over VZR’ – en bij het “Vragenformulier” waar u uw vragen, opmerking of klacht toe kunt richten.

5. Discussies en forum
Op de site van VZR heeft u de mogelijkheid om met leden onder elkaar mee te doen aan een discussie op de site (forum). VZR respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website. VZR behoudt zich het recht voor uw bijdrage van de site, zonder nadere kennisgeving, te verwijderen.

6. Clickgedrag
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op de website van VZR worden ook algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om gerichte informatie op de site te zetten. 

7. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. VZR gebruikt cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Tevens worden de cookies gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, waardoor wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst kunnen zijn, o.a.:

Functionele cookies
VZR plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

Sessie cookies
Naast functionele cookies plaatst VZR cookies die slechts een beperkte tijd op uw computer worden opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd van uw computer. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. VZR kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

Permanente cookies
Ook plaatst VZR cookies die voor een langere periode op uw computer blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies herkent de website u bij een volgend bezoek. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om u de website te tonen die specifiek aan uw voorkeuren aangepast is. Doordat uw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart u bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Cookies kunt u te allen tijde van uw computer verwijderen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Ook bestaat de mogelijkheid om de browser zo in te stellen dat deze het gebruik van cookies (niet) toestaat dan wel gedeeltelijk toestaat. Hiermee dient u er rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

8. Inzage, correctie, wijziging
Te allen tijde kunt u uw vastgelegde persoonlijke gegevens bekijken bij “Mijn gegevens” als u ingelogd bent met uw account op onze site. Hier kunt u al uw persoonlijke gegevens wijzigen. Tevens kunt u hier instellen of u wel of geen informatie van de door ons geselecteerde derden per e-mail wilt ontvangen.
Daarnaast heeft u op schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, door derden, of indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u dit onder vermelding van ‘opzeggen lidmaatschap’ melden op het navolgende
(e-mail)adres:

Vereniging Zakelijke Rijders
afd. Ledenservice
Lange Dreef 8
4131 NH  Vianen
info@vzr.nl

9. Vragen
Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met VZR. U kunt onze contactgegevens terugvinden op onze website.

10. Disclaimer
Op deze Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Vereniging Zakelijke Rijders – juni 2016

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen