Pilot 'variabele bijtelling'

In de pilot ‘variabele bijtelling’ wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bijtelling betalen per gereden privékilometer, in plaats van het betalen van een vast bedrag per maand. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW en de MobiliteitsAlliantie en in samenwerking met Stichting Keurmerk RitRegistratie Systemen (SKRRS). De pilot is gestart op 1 augustus 2020.

Zakelijke rijders rijden gemiddeld 12.000 km per jaar voor privédoeleinden. Dit experiment onderzoekt of de invoering van een variabele bijtelling effect heeft op deze privéritten. Zakelijke ritten blijven buiten beschouwing. Door de samenwerking met SKRRS kan het effect worden gemeten bij deelnemers die al een ritregistratiesysteem hebben. De deelnemer heeft zelf de keuze om wel/niet te reizen of anders te reizen. Ook wordt onderzocht waar een verandering in het aantal kilometers neerslaat zodat een beeld ontstaat of er substitutie plaatsvindt en naar welke modaliteiten. 

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek in deze pilot is om op drie gebieden een uitspraak te kunnen doen:
  1. Gedrag. Het meten van effect van variabele bijtelling op het privérijgedrag. Rijdt men minder, meer of evenveel privékilometers als voor de pilot? En welke andere effecten treden op?
  2. Financiële consequenties. Het in kaart brengen wat de invoering van variabele bijtelling voor de belastinginkomsten in totaal c.q. voor de auto gerelateerde belastinginkomsten betekent.
  3. Uitvoerbaarheid. In kaart brengen of de systematiek uitvoerbaar, controleerbaar en fraudebestendig is, inclusief een inschatting van de workload voor de Belastingdienst.
Duur van het onderzoek en de pilot
Het onderzoek is begin 2019 gestart en wordt in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. De fysieke pilot met de auto’s is op 1 augustus gestart en duurt tot en met 31 december 2020. In het tweede kwartaal van 2021 zal de presentatie van de uitkomsten plaatsvinden.

Is dit interessant? Wil je op de hoogte blijven van de pilot en de uitkomsten? Wordt dan gratis lid van VZR.