Mobiliteitsbudget

Het kan voor u aantrekkelijk zijn om in plaats van een leaseauto een mobiliteitsbudget van uw werkgever ter beschikking gesteld te krijgen. In de praktijk komt het er op neer dat uw werkgever u een bedrag ter beschikking stelt dat gelijk is aan het bedrag dat de werkgever anders kwijt zou zijn geweest aan de leaseauto. Dit is een brutobedrag, waarover u nog, in meer of mindere mate, belasting dient te betalen. Voordat u belasting moet betalen, mag u namelijk nog alle kosten voor zakelijke mobiliteit van dit bedrag aftrekken. Deze worden dus netto vergoed. Voor elke zakelijke kilometer geldt een vergoeding van € 0,19, ook als u met het openbaar vervoer of de fiets bent gegaan. Uw OV-kilometers mag u ook verrekenen op basis van werkelijke kosten. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor taxiritten.

In de regel bent u met een mobiliteitsbudget op deze wijze vaak minder gunstig uit, financieel gezien, dan met een leaseauto, zeker als uw leaseauto in de lagere bijtellingscategorieën valt. Om de vergelijking zuiver te maken, dient u nog wel rekening te houden met een eventuele bijtelling. Bij een leaseauto heeft u deze wel, als u meer dan 500 kilometer privé rijdt en u niet in de 0%-bijtellingscategorie valt, maar bij een mobiliteitsbudget niet.

Een mobililteitsbudget kan aantrekkelijk zijn:
  • als u in privé een kleinere, goedkopere en zuinigere auto rijdt dan de leaseauto die uw werkgever aan u ter beschikking stelt
  • als u slim kunt omgaan met uw mobiliteit, denk aan carpoolen en openbaar vervoer
  • als uw leaseauto in een hoge bijtellingscategorie valt
Rekenvoorbeeld 1
U heeft recht op een leaseauto die uw werkgever € 1.000,- per maand kost, voor al uw kilometers, zakelijk en privé. Uw werkgever betaalt u dit bedrag nu uit als mobiliteitsvergoeding. Dat betekent een jaarlijks mobiliteitsbudget van € 12.000,-.

Stel u rijdt op jaarbasis ongeveer 30.000 kilometer zakelijk inclusief uw woon-werkkilometers. Dat betekent dat u een bedrag van € 5.700,- (30.000 maal € 0,19) van uw mobiliteitsbudget mag aftrekken, alvorens u er belasting over betaalt.

Dus van de € 12.000,- mobiliteitsbudget is € 5.700,- onbelast. Dat betekent dat € 6.300,- belast is (€ 12.000,- minus € 5.700,-) . Bij een belastingtarief van 40,85% houdt u dan van deze € 6.300,- een bedrag van € 3.726,- over. Uw onbelaste vergoeding is € 5.700,- plus € 3.726,- = € 9.426,-. Uw belaste vergoeding is € 2.574,-.

U betaalt dus € 2.574,- per jaar aan uw auto.

Uw bijtelling was echter bijvoorbeeld € 175,- netto per maand, dus € 2.100,- per jaar. In dit geval is een mobiliteitsbudget niet aantrekkelijker.

Rekenvoorbeeld 2
Omdat u een kleinere en goedkopere auto rijdt, zijn uw maandelijkse autokosten bijvoorbeeld niet € 1.000,- maar € 900,-. Op jaarbasis gaat het dan om een bedrag van € 10.800,- (12 mnd x € 900,-). Voor al uw kilometers: zakelijk en privé.

Uw onbelaste vergoeding is € 5.700 (30.000 zakelijke km.’s X € 0,19) plus € 3.726,- is € 9.426,-. Uw belaste vergoeding is € 1.374,-.

U betaalt dus € 1.374,- per jaar aan uw auto.

Uw bijtelling was echter bijvoorbeeld € 175,- netto per maand, dus € 2.100,- per jaar. In dit geval is een mobiliteitsbudget dus wel aantrekkelijker.

LET WEL: Als uw werkgever in de praktijk vrijwel al uw autokosten betaalt, bestaat de kans dat de fiscus u alsnog een bijtelling oplegt.

VZR vindt de huidige mobiliteitsbudgetten niet slim genoeg en heeft daarom een alternatief plan ontwikkeld. Klik hier om het plan te downloaden.

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen