Usercase second opinion afkoopsom

Berijder is vanaf 1 maart niet meer werkzaam bij zijn oude werkgever. Op 29 februari heeft berijder zijn leaseauto ingeleverd. De auto werd ter beschikking gesteld aan een andere collega, die nu in de auto rijdt. De auto is geschouwd door een expert op gebruikelijke en onacceptabele schade op het moment van inleveren.

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.
Berijder is vanaf 1 maart niet meer werkzaam bij zijn oude werkgever. Op 29 februari heeft berijder zijn leaseauto ingeleverd. De auto werd ter beschikking gesteld aan een andere collega, die nu in de auto rijdt.

De auto is geschouwd door een expert op gebruikelijke en onacceptabele schade op het moment van inleveren. De werkgever verzocht de berijder om binnen 14 dagen een bedrag boven de € 2.000,- over te maken. Berijder was het niet eens met de variabelen van het schaderapport en het bedrag.
De berijder heeft zich bij de Vereniging Zakelijke Rijders gemeld, omdat er een discussie liep na beëindiging van de leaseovereenkomst tussen berijder en organisatie. Wij hebben de berijder bijgestaan en geholpen met de situatie met behulp van een second opinion.

Om de situatie te analyseren, hebben wij verschillende documenten opgevraagd om de zaak van de berijder te verduidelijken. De belangrijkste documenten zijn:
 • Schaderapport van de auto;
 • Kopie leaseovereenkomst;
 • Algemene voorwaarden leasemaatschappij;
 • Overige relevante correspondentie.
Allereerst hebben wij de berijder geadviseerd om officieel schriftelijk bij zijn oud werkgever aan te geven dat hij het niet eens is met het schaderapport.
Aangezien berijder het niet eens was met de hoogte van de schade, heeft hij in zijn brief aangegeven dat hij bereid is het bedrag van zijn eigen risico te betalen voor een schade waar hij van op de hoogte was. Daarnaast heeft hij zijn werkgever erop attent gemaakt dat hij een second opinion laat uitvoeren door VZR en tot die tijd de rest van de factuur niet zou betalen.
Vervolgens hebben wij op basis van het schaderapport en het innameprotocol een onafhankelijk rapport opgemaakt in samenwerking met een onafhankelijk expertise bureau. Het onafhankelijk rapport, de contra-expertise, werd vergeleken met het rapport dat opgemaakt is via de leasemaatschappij van de oud werkgever.

Bij de contra-expertise kwamen een aantal dingen naar voren:
 • De bedragen voor het repareren van de schades variëren. Beide inspecties zijn uitgevoerd door professionele bedrijven. Dat inzichten over de mogelijkheden tot schadereparatie variëren, is niet ongebruikelijk. Wij van VZR oordelen op basis van redelijkheid en billijkheid dat er, ongeacht het feit dat de inspectie uitgevoerd is door twee verschillende bedrijven, uitgegaan moet worden van de zo goedkoop mogelijke schadereparatie.
 • Er bestaat de mogelijkheid dat er schades ontstaan zijn onder werktijd. Deze mogen wettelijk niet doorbelast worden (arbeidsrechtelijk artikel, 7:661 Burgerlijk Wetboek). Echter, als er schades niet direct gemeld zijn, is dit oncontroleerbaar. Ons oordeel hierover is dat de werknemer verantwoordelijk is voor deze schades.
 • In deze casus hebben wij geen geaccordeerde regeling aangetroffen met betrekking tot het eigen risico. Wij zagen dat er verschillende bedragen gehanteerd werden. Soms een bedrag van € 250,- en later een bedrag van € 500,-. Wij van VZR vinden € 250,- al hoog in vergelijking met een reguliere particuliere verzekering, maar € 500,- achten wij buitensporig. Hogere eigen risico’s moeten altijd schriftelijk overeengekomen zijn.In deze casus achten wij een eigen risico van € 250,- per schade maximaal.
Met bovenstaande elementen in ogenschouw genomen, resulteert dit in een opstelling te betalen door de berijder. Hier kwam een bedrag uit onder de € 1.000,-. Gezien het feit dat de berijder reeds één keer het eigen risicobedrag al betaald had, resteerde er een bedrag onder € 700,- nog te betalen.
Daar de auto niet daadwerkelijk direct gerepareerd werd, maar tot einde contract doorgereden wordt door een collega, hebben wij de werkgever erop geattendeerd dat de daadwerkelijk te betalen schade in de meeste gevallen minder zal zijn dan in de tussentijdse opname.

Wij hebben de werkgever tot slot geadviseerd om vanuit goed werkgeverschap deze zaak met de berijder af te sluiten. Wij hebben de berijder op dezelfde wijze geadviseerd.

De uitkomst in deze zaak is dat de werkgever na enkele maanden de berijder heeft verzocht het door ons geadviseerde bedrag te betalen.


Wilt u ook advies van VZR? Wordt dan nu member en neem contact met ons op.

Meer usercases lezen?
Usercase hoge afkoopsom
Usercase privacy


afkoopregeling

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen