Jurisprudentie: autoregeling bij bedrijfsovername

Lees hier jurisprudentie over hoe het werkt met de overdracht van de autoregeling als uw bedrijf wordt overgenomen.

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.

Omschrijving case:
Een werknemer rijdt in een auto van de zaak en heeft  een autoregeling ondertekend. Het bedrijf wordt als geheel overgenomen en er wordt bevestigd dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. Bij het nieuwe bedrijf krijgt de medewerker in het jaar daarna een andere functie waarbij geen auto hoort. Werkgever wil streven naar harmonisatie tussen dezelfde functies en geeft aan dat de auto na einde van het leasecontract niet meer wordt vervangen. Werknemer geeft aan dat hij niet gehouden is mee te werken aan een verslechtering van zijn arbeidsomstandigheden.

Uitkomst:
De kantonrechter stelt het volgende: de leaseauto is een arbeidsvoorwaarde met een beloningscomponent en is daarmee te beschouwen als overeengekomen loon (in natura). De autoregeling is (destijds) ook geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst. De overname moet als een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW worden beschouwd. De rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst zijn van rechtswege overgegaan, hieronder is óók de autoregeling begrepen. Vanwege het verstrijken van de overeengekomen duur (48 maanden) betekent echter niet dat daarmee ook het recht van eiser op terbeschikkingstelling van een leaseauto op grond van de autoregeling is komen te vervallen. In de autoregeling is geen eenzijdig wijzigingsbeding als bedoeld in artikel 7:613 BW opgenomen, derhalve kan de autoregeling niet eenzijdig gewijzigd worden.

Een en ander laat echter onverlet dat, volgens vaste jurisprudentie, van een werknemer onder omstandigheden uit hoofde van het goed werknemerschap verlangd kan worden om mee te werken aan een aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden. Een dergelijk voorstel mag hij slechts dan afwijzen wanneer de aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Het voorstel om de autoregeling te beëindigen is ingegeven door de wens om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Dit vormt echter geen voldoende zwaarwichtig belang om een voorstel als hiervoor bedoeld te doen. Kortom: men passeert niet de horde van het hebben van een voldoende zwaarwichtig belang bij het (doen van een voorstel tot het) laten vervallen van de autoregeling.

De werkgever wordt als volgt veroordeeld: 
Het ter beschikking stellen van een gelijkwaardige (lease)auto onder de voorwaarden en condities als vermeld in de autokostenregeling van 24 februari 2006, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- per dag en het betalen van de proceskosten.     

Bronvermelding: 
Leeuwarden LJN: BX3980, Kort Geding , 398635 op 01-08-2012

 


autoregelingjurisprudentie

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen