Boeteregime

Als u bent ingelogd, kunt u dit artikel lezen en onbeperkt verder doorklikken naar en grasduinen door onze andere artikelen.

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.

Als de Belastingdienst oordeelt dat u ten onrechte geen bijtelling heeft betaald, dan volgen er een naheffing en een boete. Voor deze naheffingen en boetes zijn wettelijke richtlijnen vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB). Hieronder een uitleg.

In de praktijk gaat het om boetes voor zakelijke rijders die een onjuiste of onvolledige rittenadministratie hebben overgelegd. De Belastingdienst bestraft dat met verzuim- en vergrijpboetes.

Verzuimboete wegens betalingsverzuim
Deze boete wordt opgelegd wegens het niet of niet tijdig afdragen van de verschuldigde loonheffing over de bijtelling privégebruik auto. In beginsel bedraagt deze boete € 3.936 als de bijtelling ten onrechte niet heeft plaatsgevonden. Als de zakelijke rijder echter een onjuiste of onvolledige rittenadministratie overlegt om de naheffing te voorkomen of te weren, dan legt de inspecteur de maximale boete van € 4.920 op.

Verzuimboete wegens aangifteverzuim
In geval van het niet of niet tijdig, dan wel het onjuist of onvolledig indienen van de aangifte loonheffing, kan de inspecteur een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1.230 opleggen. Het BBBB gebiedt de inspecteur om hier "vooralsnog terughoudend" mee om te gaan. 

Vergrijpboete wegens niet-naleving informatieverplichting
De zakelijke rijder die een Verklaring geen privégebruik auto heeft, maar die voorziet dat hij toch meer dan de toegestane 500 privékilometers gaat rijden, moet de inspecteur aangeven die verklaring te willen intrekken en wel vóór het bereiken van de 500 kilometergrens. Als hij dit nalaat, kan hem door de inspecteur een boete van € 4.920 worden opgelegd!

Vergrijpboete wegens niet betaling
Vergrijpboetes gelden in geval van opzet of grove schuld. De boete is 40% van de nageheven belasting bij grove schuld, 80% bij opzet, en 100% als de zakelijke rijder een onjuiste of onvolledige rittenadministratie heeft overgelegd.

Boetes en naheffingen komen in beginsel voor rekening van de zakelijk rijder zelf. Als de werkgever echter op de hoogte was of had kunnen zijn dat de werknemer meer dan 500 privékilometers had gereden met de auto van de zaak, kan de inspecteur ook de werkgever beboeten.

 


Belastingdienstbijtelling

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen