Eigen Risico onder werktijd

Het doorbelasten van het eigen risico of zelfs het totale schadebedrag vormt een belangrijk punt van discussie tussen werknemer en werkgever. Wat zijn de afspraken? Wat staat in de wet? Vaak mag het wettelijk gezien niet eens! Lees het in dit artikel!

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.

 

Om met de deur in huis te vallen, het principe is als volgt: een werkgever mag géén eigen risico doorbelasten als de schade onder werktijd gereden wordt. Dat is wettelijk zo vastgelegd in artikel 7:661 BW (Arbeidsrecht). Dit artikel zegt dat werknemers niet aansprakelijk zijn voor schade toegebracht aan spullen van de werkgever tijdens werktijd. De wet kent een drietal uitzonderingen op deze regel, te weten:

 • opzet of bewuste roekeloosheid: hierbij kan het gaan om veel harder rijden dan de toegestane maximumsnelheid, rijden onder invloed etc., waarbij moet worden aangetoond dat de schade inderdaad is ontstaan door "bewust persoonlijk handelen of nalaten van de werknemer", danwel de werknemer heeft dit toegegeven danwel de rechter oordeelt dat daar inderdaad sprake van is
 • bij uitzonderlijke gevallen: uit jurisprudentie blijkt dat de rechter heel zelden een situatie alszodanig beoordeelt
 • als de werknemer hiervoor zelf, bij schriftelijke overeenkomst, verzekerd is: het zelf verzekerd zijn voor het eigen risico in geval van schade aan de auto van de zaak is hoogst ongebruikelijk, daar de auto zelf door de eigenaar van de auto (werkgever of leasemaatschappij) verzekerd wordt

In de praktijk is het dus bijna altijd zo dat u geen eigen risico doorbelast mag krijgen bij een schade die veroorzaakt is onder werktijd. Wij voegen daaraan nog het volgende toe:

 • definitie "werktijd": VZR stelt zich, in het voordeel van de werknemer, op het standpunt van de Belastingdienst, hetgeen betekent dat ook woon-werkkilometers onder "werktijd" vallen; een voorbeeld: als de auto schade oploopt terwijl deze thuis geparkeerd staat, mag er dus geen eigen risico berekend worden, maar voor schade ontstaan op de parkeerplaats van de supermarkt op zaterdag wettelijk wel
 • hoogte eigen risico: VZR is van mening dat bij schades buiten werktijd het eigen risico nooit meer mag bedragen dan het gemiddelde eigen risico van € 136,- zoals van toepassing op reguliere particuliere autoverzekeringen
 • geen schuld: VZR vindt dat schades die buiten de schuld van de berijder tot stand zijn gekomen nooit mogen leiden tot het doorbelasten van eigen risico

Veelvoorkomende problemen

 • reguliere plaatschade (al dan niet door schuld)
 • niet op tijd melden van schade
 • motorschade door te weinig olie
 • schade aan interieur of dashboard
 • verkeerde brandstof

In het algemeen is de werkgever aansprakelijk voor dergelijke schades, als deze onder werktijd zijn ontstaan, behalve als de werkgever kan bewijzen dat de werknemer de schade opzettelijk of door bewust roekeloos handelen heeft veroorzaakt. Daarnaast kunnen er schadevergoedingsregelingen zijn afgesproken in het bedrijfsreglement, de CAO of in het arbeidscontract. Daar moeten partijen zich in principe aan houden, al kan ook dan de rechter altijd nog oordelen dat dat niet redelijk is.   

Heeft u een probleem of een vraag? 
Heeft u problemen met uw werkgever over dit onderwerp?  Dan kunnen wij u wellicht helpen. Als uw zaak duidelijk onder werktijd gebeurd is, zonder opzet of bewuste roekeloosheid, en het lukt toch niet om uw werkgever te overtuigen, dan is het zaak eerst op objectieve wijze het juridisch kader duidelijk te maken. Veel werkgevers zijn hiervan simpelweg niet op de hoogte. Wij hebben een standaardbrief ontwikkeld in samenwerking met onze juridische partner ARAG. Deze brief informeert uw werkgever over zijn rechten en plichten.

Verder zijn wij al  talloze grensgevallen en discutabele situaties tegengekomen, waarbij wij of één van onze specialisten advies hebben uitgebracht.

 


autoregeling

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen