Instemmingsrecht ondernemingsraad en zakelijke mobiliteit

De OR heeft instemmingsrecht bij alles wat gaat over privacy, kastjes, track & trace systemen etc. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.

De werkgever moet de OR instemming vragen bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van:

 • regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen
 • regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers
 • een beloningssysteem of functiewaarderingssysteem
 • een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem
 • de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens
 • regelingen voor ziekteverzuim

Wanneer een werkgever dus besluit een ritregistratie- of Track&Trace systeem in te voeren, is instemming van de ondernemingsraad noodzakelijk. Het College bescherming persoonsgegevens heeft een checklist ontwikkeld voor ondernemingsraden om te gebruiken bij de implementatie van een dergelijk systeem. Die checklist is hier te downloaden.

Voordat een ondernemingsraad akkoord gaat met de invoering van een ritregistratie- of Track&Trace systeem moeten de volgende vragen beantwoord en vastgelegd worden:

 • is er een noodzaak toe?
 • wat gaat de werkgever met de gegevens doen? (efficiency: ja, personeelscontrole: nee) 
 • is de privacy van de werknemers gewaarborgd?
 • is de privacy van werknemers tijdens privékilometers volledig afgeschermd?
 • kan de werknemer de gegevens inzien?
 • kan de werknemer de gegevens gebruiken voor zijn/haar kilometeradministratie?
 • wie kunnen er bij de gegevens en hoe wordt dit beschermd en gewaarborgd?
Want:
 • een zonder instemming van de ondernemingsraad genomen besluit is nietig
 • verwerking is alleen toegestaan na ondubbelzinnige toestemming van de werknemer
 • de werknemer moet op de hoogte zijn van de soort informatieverwerking
 • de werknemer heeft recht op inzage en correctie van de eigen gegevens 

Juridisch kader
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat net als de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) specifieke regels ter bescherming van de privacyvan werknemers. De toelaatbaarheid van een ritregistratie- of Track&Trace systemen binnen bedrijven zal dan ook in eerste instantie aan de hand van de WOR en de Wbp worden beoordeeld.

Artikel 27 WOR bepaalt dat de ondernemer instemming van de ondernemingsraad nodig heeft voor alle besluiten die te maken hebben met regelingen voor het verwerken van persoonsgegevens van de werknemers. Dit geldt ook voor voorzieningen die gericht zijn op, of geschikt zijn voor, controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers.

Praktijk
De werkgever kan vanuit een "gerechtvaardigd belang" zoals "efficiëntie" met de OR in overleg gaan om een systeem in te voeren en met de OR de voorwaarden afstemmen waaronder het systeem gebruikt mag worden. Personeelscontrole is een andere dimensie. De OR mag dit tegenhouden. Een werkgever heeft alleen recht om voor dit doel een Track&Trace systeem te gebruiken als er bijvoorbeeld een verdenking is van fraude. In privétijd van werknemers is het überhaupt niet toegestaan om via een dergelijk systeem gegevens van werknemers te verzamelen.

Bronvermelding
VZR heeft voor deze informatie gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Mr. Tanya van Nieuwstadt van Boontje Advocaten uit Amsterdam.

Voor meer informatie of assistentie kunt u contact opnemen met info@vzr.nl.


privacyritregistratieritregistratiesysteem

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen