Succesfactoren gestaffelde bijtelling

Hier leest u alles over de randvoorwaarden die VZR stelt ten aanzien van de gestaffelde bijtelling.

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.
VZR heeft een aantal kritische succesfactoren benoemd voor de invoering van gestaffelde bijtelling:
 • belonen in plaats van straffen
 • toptarief niet hoger dan 25%
 • zo veel mogelijk staffels
 • weinig administratieve lasten
 • woon-werkverkeer moet zakelijk blijven
 • geen bijtelling betalen moet mogelijk zijn

Belonen in plaats van straffen
Voor het laten werken van een gestaffelde bijtelling is draagvlak nodig onder berijders. Om het systeem te versterken moet het een positieve stimulans voor de berijder kennen. Een berijder moet direct financieel voordeel ondervinden, wanneer hij of zij minder privékilometers gaat rijden. Alleen dan ontstaat er een breed gedragen systeem.

Toptarief niet hoger dan 25%
Het maximale bijtellingspercentage voor de gestaffelde bijtelling is wat VZR betreft 25%, het huidige toptarief van de bijtelling. Dit is van belang om Europees niet nog verder uit de pas te gaan lopen, om auto’s van de zaak niet te ontmoedigen en om het rijden van privékilometers niet te bestraffen. VZR begrijpt dat de overheid een budgetneutraal systeem wil invoeren. VZR stelt daarom voor om de lage bijtellingscategorieën per 2017 te laten vervallen (met behoud van historische rechten voor huidige berijders). Hiervoor hebben wij de volgende argumenten:
 • de CO2-component heeft al een zwaar gewicht in de aanschafwaarde van de auto, omdat de hoogte van de bpm afhankelijk is van de CO2-uitstoot
 • VZR voorzag reeds dat de huidige lage bijtellingscategorieën op termijn te veel geld kosten, een conclusie die Staatssecretaris Wiebes inmiddels ook heeft getrokken
 • VZR ziet dit als de enige manier om geld vrij te maken om de staffels op een acceptabele manier in te richten
Zo veel mogelijk staffels
Om de berijder snel het effect te laten voelen van het verminderen van het aantal privékilometers dat hij of zij rijdt, is het de inzet van VAVDZ om een flink aantal staffels te gebruiken. Met het gebruik van slechts drie of vier staffels zal de berijder niet genoeg worden geprikkeld om zijn of haar rijgedrag aan te passen.

Weinig administratieve lasten
Een voorwaarde voor een systeem van gestaffelde bijtelling is het beperken van de administratieve lasten. Het gebruik van een goedgekeurd ritregistratiesysteem zou als verplichting opgenomen moeten worden en vervolgens ook voldoende moeten zijn voor de Belastingdienst. 

Woon-werkverkeer moet zakelijk blijven
Een gestaffelde bijtelling heeft geen zin wanneer woon-werkverkeer als privé aangemerkt wordt. Hier was even sprake van in het "Kunduz-akkoord". Door grote verschillen in woon-werkafstanden is er geen zinvolle staffel te maken. Woon-werkkilometers moeten dus zakelijk blijven bij het introduceren van een gestaffelde bijtelling.

Geen bijtelling betalen moet mogelijk zijn
Tot slot is en blijft de bijtelling een belasting die geheven wordt voor het privégebruik van de auto van de zaak. Als iemand dus geen privékilometers rijdt, mag er ook geen bijtelling geheven worden. Werknemers die de auto van de zaak daadwerkelijk niet privé gebruiken (0 kilometer), betalen ook geen bijtelling.
 


bijtellingCO2gestaffeldlobby

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

 • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
 • juridische ondersteuning bij problemen
 • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
 • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
 • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen