12 tips en adviezen

Lees onze tips en adviezen over hoe u goede afspraken maakt met uw werkgever over de auto van de zaak.

Meld u aan om alles te zien!

Aanmelden is gratis en is in minder dan twee minuten geregeld.
U krijgt toegang tot interessante en bruikbare informatie over bijtelling, mobiliteitsbudgetten, private lease en rekentools.

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft.

Om deze pagina te kunnen zien heeft u minimaal een Blue lidmaatschap nodig.

Klik hier om aan te melden!

Al lid van VZR? Klik hier om in te loggen.

Heeft u een auto van de zaak of krijgt u binnenkort een auto van de zaak? Wij geven u een aantal tips en adviezen over hoe u hierover goede afspraken kunt maken. Door onze jarenlange ervaring met vragen van onze leden, weten wij dat over de volgende punten in de praktijk nogal eens discussie kan onstaan.

1. Koppel de auto los van uw functie
Zorg dat de auto aan u persoonlijk is gekoppeld en niet of niet alleen aan uw functie. Als u een andere functie krijgt, heeft u minder kans op discussie of ook bij deze nieuwe functie een zakenauto van toepassing zou moeten zijn.

2. Accepteren van een auto die "over" is
Als u gevraagd wordt een leasecontract uit te dienen van medewerkers die voortijdig zijn vertrokken, spreek hiervoor dan een duidelijke termijn af. Doel is dat u niet keer op keer oude leasecontracten uit hoeft te dienen. Let verder op de hoogte van de bijtelling van deze auto. Het is niet realistisch dat ú betaalt voor keuzes zoals dure opties van een vroegere werknemer.

3. Werkgevers die privékilometers willen doorberekenen
Sommige werkgevers stellen een maximum aan het aantal toegestane privékilometers. Wij vinden dat pas redelijk als uw privékilometers echt flink bovengemiddeld zijn. Daarbij denken wij aan meer dan 15.000 kilometers. Let daarop bij het accepteren van uw autoregeling.

4. Als u minder gaat werken
Als u minder gaat werken, geven werkgevers soms aan dat u een eigen bijdrage moet gaan betalen voor uw leaseauto. Wij vinden dit alleen realistisch als u minder dan 60% werkt. In ieder geval kan het betalen van een eigen bijdrage nooit evenredig zijn met het percentage dat u minder gaat werken. De vaste kosten voor de auto zijn immers toch al gemaakt. Als u geen privékilometers rijdt met de auto. is het invoeren of verhogen van een eigen bijdrage in onze optiek onterecht.

5. Wie mag in de auto rijden
Let op dat de autoregeling geen beperkingen oplegt ten aanzien van wie er in de auto mag rijden. Sommige ondernemingen leggen vast dat uitsluitend de partner en thuiswonende kinderen (minimaal 23 jaar) de auto mogen gebruiken. Dit beperkt de vrijheid en bijvoorbeeld de gelegenheid om u door de buurman in uw auto naar Schiphol te laten brengen. Uiteraard moet u hier zorgvuldig mee omgaan, zoals u ook met uw eigen auto zou doen.

6. Verplicht uitlenen aan collega's
In sommige autoregelingen staat dat de auto ter beschikking moet staan voor andere werknemers. Wij vinden dat dit moet kunnen, maar dat u ook moet kunnen weigeren als het u niet uitkomt.

7. Schades en eigen bijdrage
Let op: bij schades die in werktijd gereden zijn, mag geen eigen bijdrage doorberekend worden. Bij schades in privétijd staat in sommige autoregelingen dat het eigen risico doorbelast wordt. De vraag is na hoeveel schades dit reëel is en hoe hoog het eigen risico dan mag zijn. Wij vinden het doorbelasten van een eigen risico realistisch vanaf de derde schade per jaar. Verder is een eigen risico voor een bedrijf vaak hoger dan voor een consument. Een eigen risico mag maximaal een hoogte hebben van € 136,-. Leg vast hoeveel niet-verhaalbare schades per jaar acceptabel zijn. Let er ook op dat de uitsluitingen niet te ruim gedefinieerd zijn. Alcoholgebruik boven de wettelijke normen is een reguliere uitsluiting, roekeloos rijden is bijvoorbeeld al moeilijker meetbaar.

8. Een duurdere auto
Als u door hobby, gezinssamenstelling of persoonlijke voorkeur een auto nodig heeft die net buiten de norm valt, dan vinden wij het realistisch dat u tot 20% af moet kunnen wijken van deze norm als u dit zelf bijbetaalt. U betaalt immers belasting over het privégenot van de auto.

9. Onmiddellijk inleveren
In sommige autoregelingen staat vermeld dat als u op non-actief wordt gesteld of ontslagen de auto onmiddellijk moet inleveren. Deze beide redenen kunnen echter buiten uw schuld plaatsvinden. Wij zijn derhalve geen voorstander van het woord "onmiddellijk" U heeft immers middels uw bijtelling recht op privégenot van de auto en men kan niet verwachten dat u op stel en sprong een andere auto aanschaft. Als er in uw autoregeling over een eventuele boeteclausule gesproken wordt, adviseren wij u om deze niet te accepteren. Eventueel kunt u toe laten voegen: " alleen geldig indien het ontslag op staande voet betreft".

10. Inleveren auto
Als u uw auto inlevert, vul dan een formulier in en laat degene die de auto inneemt hierop tekenen. Meld op het formulier minimaal de kilometerstand, datum en eventueel aanwezige schade. Bij discussies achteraf kunt u zo altijd bewijzen dat u de auto in juiste conditie hebt achtergelaten.

11. Eigen accessoires meeverzekerd
Zorg ervoor dat accessoires, die uw privé-eigendom zijn, (niet in het leasetarief op genomen) wel met de auto zijn meeverzekerd. In veel leasecontracten is dit tot een bepaald bedrag gratis het geval.

12. Afkoopregeling
Let erop dat er geen onredelijke afkoopregeling in het contract staat. Elders op onze site treft u veel informatie over afkoopregelingen. Teken niet als de afkoopregeling niet in orde is.
 


afkoopregelingautoregeling

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen