Administratiekosten mogen


Datum: 15-06-2012

Justitie mag toch administratiekosten rekenen bij een bekeuring. De burger moet echter wel het recht hebben om daartegen in beroep te gaan. VAVDZ probeerde zich eerder al te voegen in het proces en heeft meer dan 1.800 petities ontvangen voor deze zaak op www.administratiekostennee.nl
Het Hof in Leeuwarden heeft bepaald dat administratiekosten mogen in het hoger beroep van hoogleraar Recht en Bestuur Bernd van der Meulen. De professor procedeert al sinds 2009 tegen het principe dat overheid besluiten neemt waar de burger zich niet tegen kan weren.

De rechter heeft nu bepaald dat de overheid wel het recht heeft om administratiekosten te rekenen. Eerder vond een lagere rechter nog dat dit niet zo was. Het Hof is het met Van der Meulen eens dat burgers wel bezwaar moeten kunnen aantekenen tegen de opgelegde administratiekosten.
Justitie meldt op de bekeuring die mensen thuis krijgen dat het niet mogelijk is bezwaar te maken. Dat is onacceptabel voor de professor die vindt dat de burger altijd het recht heeft om zich tegen besluiten te weren.
In een reactie noemt Van der Meulen de uitspraak een 'belangrijke dag voor de rechtsstaat'. "Sinds 2009 heb ik gevochten voor erkenning van het recht van de burger op toegang tot de rechter. Justitie heeft zich daartegen met hand en tand verzet. Tot driemaal toe hebben kantonrechters alleen al in zaken van mij geoordeeld dat je tegen administratiekosten inderdaad in beroep kunt gaan bij de rechter", vertelt de hoogleraar. "Tot driemaal toe heeft Justitie die uitspraken uitdrukkelijk naast zich neergelegd. Ze zijn daar heel ver ingegaan."
Sinds 2009 procedeert de hoogleraar tegen het principe van administratiekosten waar geen bezwaar tegen mogelijk is. In 2010 gaf een kantonrechter hem gelijk, maar vond dat de administratiekosten wel mogelijk waren. Justitie weigerde toen aan de uitspraak gevolg te geven en de beschikking aan te passen.
Of Justitie na de uitspraak in hoger beroep de beschikking nu wel gaat aanpassen, is niet bekend.
VAVDZ had het liefst gezien voor haar leden dat administratiekosten tot het verleden zouden gaan behoren. Rechtskundig is dit echter voor nu een brug te ver. Voorzitter Martin Huisman hierover: “Wij hebben hoogleraar Van Der Meulen van harte ondersteund in zijn proces. Wij waren ook aanwezig tijdens de zitting in Leeuwarden. Als het CJIB zich op een hellend vlak begeeft en er is een berijder die zich hier hard voor maakt, dan is het logisch dat wij een dergelijk initiatief ondersteunen. Dat zullen we de volgende keer weer doen. Wij zullen met Van Der Meulen overleggen over het vervolg.”
 

Geplaatst op: 15-06-2012 14:43

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen