Afschaffen kilometervergoeding wankelt


Datum: 03-06-2012

Partijprogramma's laten zien dat men niet achter het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding staat zoals vastgelegd in het Lenteakkoord. Vier van de vijf partijen van de Kunduzcoalitie nemen afstand van de heffing over het woon-werkverkeer.

In het zogenaamde Lenteakkoord hebben deze vijf partijen overeenstemming bereikt over het laten vervallen van de vrijstelling voor het woon-werkverkeer (nu nog 19 eurocent per kilometer of de werkelijke OV-kosten) en het als privégebruik meetellen van de woon-werkkilometers voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling voor de auto van de zaak.

De concept-verkiezingsprogramma’s lijken inmiddels echter een minder eenduidig beeld te vertonen, zo blijkt uit berichtgeving in de Volkskrant van 2 juni 2012. De VVD zal in haar concept-verkiezingsprogramma afstand nemen van deze maatregel. Dit bevestigen bronnen binnen de VVD aan de Volkskrant. Het CDA kiest in zijn verkiezingsprogramma voor verlaging van het onbelaste deel van de reiskostenvergoeding in plaats van volledige afschaffing van de vrijstelling. Groen Links en Christenunie lijken de vrijstelling voor het OV te willen behouden. CU lijkt evenals het CDA een verlaging van de onbelaste vergoedingsmogelijkheid voor het woon-werkverkeer te overwegen. Het standpunt van D66 is nog niet geheel duidelijk.

VAVDZ is blij met deze recente ontwikkeling. Het gedeeltelijk laten bestaan van een onbelaste vergoedingsmogelijkheid voor woon-werkverkeer per eigen auto lijkt moeilijk te rijmen met het laten meetellen van het woon-werkverkeer voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling. Ook daarin zal mogelijk nog het nodige worden aangepast. De wetsvoorstellen zullen hierover meer duidelijkheid moeten bieden. Dit najaar zal er na de verkiezing een nieuwe regering aantreden. Die zal uiteindelijk gaan beslissen over de belastingmaatregelen voor 2013.  VAVDZ maakt zich op voor een stormachtig najaar. 

Geplaatst op: 04-06-2012 09:09

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen