Autoregelingen van werkgever worden strenger


Datum: 03-02-2021

Uit het recente mobiliteitsonderzoek (n=1.642) kan geconcludeerd worden dat de autoregelingen van de respondenten strenger zijn geworden. Het aantal zakelijke rijders dat in de autoregeling te maken heeft met een afkoopclausule stijgt met 7%, de berijders met een CO2-beperking met 6% en de mensen die beperkt worden in de merkkeuze neemt toe met 3%.

Stijging aantal afkoopsomclausules
50% van de zakelijke rijders geeft aan te maken te hebben met een afkoopsomclausule bij uitdiensttreding. Dit percentage is de laatste jaren gestegen, meer hierover lees je in dit recent gepubliceerde artikel (link afkoopsommen). De afkoopsomclausule is een van de meest impactvolle, maar is niet het enige clausule binnen de autoregeling waar aan gesleuteld is.

CO2-beperking
Bedrijven kijken vaker naar de CO2-uitstoot van de leaseauto’s. Dat is een goede ontwikkeling in de verduurzaming van de organisaties, maar heeft ook impact op de keuzevrijheid van werknemers binnen de autoregeling. In 2019 gaf 38% van de zakelijke rijders aan binnen de autoregeling te maken te hebben met een beperking op het aantal grammen CO2 dat de auto mag uitstoten. Dat is in 2020 opgelopen naar 44% van de berijders die hierin beperkt wordt.

Keuzevrijheid
De meeste zakelijke rijders zijn vrij in hun merk- en modelkeuze voor een leaseauto, mits binnen het budget (61%). Het aantal zakelijke rijders dat wél beperkt wordt in de merkkeuze is gestegen van 23% in 2019 naar 38% in 2020.

De toenemende CO2-eisen leiden tot een toename van het aantal elektrische auto’s in een mobiliteitsregeling. Driekwart van de zakelijke rijders geeft aan te mogen kiezen voor een EV. In 2018 bedroeg dit aantal circa de helft en vorig jaar mocht 67% van de zakelijke rijders een EV kiezen. Wanneer deze stijging zich voortzet, zal over twee jaar de keuze voor een EV bij vrijwel alle autoregelingen tot de mogelijkheden behoren. Wel zijn er in 2020 bij 32% van deze berijders voorwaarden verbonden aan deze keuze.

Dat een belangrijke voorwaarde is dat de auto binnen het budget moet vallen, is geen bijzonderheid. Wat de keuze voor een EV minder interessant maakt, zijn de overige voorwaarden die bij de keuze voor een EV komen kijken. Zo moet 24% van de zakelijke rijders zelf zijn laadpaal verzorgen, 20% mag maar een maximaal aantal kilometers per dag maken en 10% geeft aan de auto verplicht mee te moeten nemen bij een uitdiensttreding.

Eigen bijdrage en eigen risico blijven de aandacht trekken
We zien dat de laatste jaren een groot deel van de zakelijke rijders te maken heeft met een eigen bijdrage van gemiddeld € 118,- per maand. Ook staat in autoregelingen een eigen risico’s op schades van gemiddeld tussen de € 150,- en de € 300,- opgenomen. Er worden zelfs bedragen benoemd van tegen de € 750,- aan eigen risico.

Voor werknemers adviseren we niet akkoord te gaan met eigenrisicobedragen die hoger liggen dan € 300,-. Met betrekking tot de eigen bijdrage is het standpunt van VZR duidelijk: enkel wanneer een werknemer besluit een auto te kiezen boven de gestelde leasenorm, zal ter compensatie een eigen bijdrage op zijn plek zijn.

Geplaatst op: 03-02-2021 10:11

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen