Eigen Risico blijft een probleem


Datum: 01-03-2011

Tijdens het beoordelen van autoregelingen valt het op dat de wettelijke regels rond het doorbelasten van "Eigen Risico" door veel werkgevers nog steeds verkeerd geïnterpreteerd wordt. Het berekenen van een eigen risico voor een schade gereden onder werktijd is wettelijk niet toegestaan. Kennelijk is dit voor een groot aantal werkgevers moeilijk te begrijpen. Regelmatig moet een werknemer meerdere keren escaleren om de werkgever aan te zetten om dit punt goed te onderzoeken. Vaak wordt onze voorbeeldbrief en ons onderzoek naar het juridisch kader gebruikt als onderbouwing om de werkgever te overtuigen. In die gevallen waar de werkgever niet bereid is om het goed te onderzoeken en waar de werknemer het erop aan laat komen in een juridische procedure, krijgt hij uiteindelijk altijd gelijk.  

Berijders stellen ons regelmatig vragen over de werking van de regeling in detail. Een terugkerend punt is de definitie van zakelijk gebruik. De vereniging Auto van de Zaak heeft hier een makkelijke en legitieme richtlijn voor. De definitie van zakelijk gebruik is immers door de belastingdienst voor het uitvoeren van de 500km regeling reeds vastgesteld; Woon-werk verkeer en thuis parkeren valt onder zakelijk gebruik.

Tip:  geef iedere schade middels een schadeformulier zo snel mogelijk op aan de werkgever en de leasemaatschappij. Hierdoor ligt de datum en het tijdstip onomstotelijk vast en is er achteraf geen discussie of de schade wel of niet onder werktijd ontstaan is.

Geplaatst op: 01-03-2011 17:13

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen