Alg Rekenkamer: Fiscale stimulering zuinige auto is relatief duur


Datum: 25-05-2014

De Algemene Rekenkamer heeft de fiscale stimuleringsmaatregelen voor inzet van zuinige auto’s onderzocht en komt met aanbevelingen voor verbetering.

De normering van de CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s wordt Europees geregeld, en gaat minder snel dan Nederland wil. Door zuinige auto’s fiscaal te stimuleren probeert het kabinet CO2-uitstoot te verlagen. De kosten van het fiscale stimuleringsbeleid voor zuinige auto’s bestaan uit lagere opbrengsten van verschillende belastingen. Het gaat vooral om de aanschafbelasting (BPM), de wegenbelasting (MRB) en de loon- en inkomstenbelasting (door de verlaagde bijtellingscategorieën). Enkele maatregelen leveren extra belastingopbrengsten op. De geschatte belastingderving in de jaren 2007-2013 bedraagt in totaal mogelijk 5 miljard euro.De maatregelen zijn daarmee relatief duur, aldus de Algemene Rekenkamer. Volgens berekeningen van het Ministerie van Financiën 1.000 euro per vermeden ton CO2. Met een andere besteding van dit geld had het kabinet vermoedelijk meer CO2 kunnen besparen.
De Algemene Rekenkamer doet daarom aan de bewindspersonen de aanbeveling om na te gaan of er in Nederlandmaatregelen mogelijk zijn die kosteneffectiever zijn. Dit kan zowel door binnen de sector verkeer en vervoer andere instrumenten in te zetten of door in andere sectoren extra CO2-reductie te realiseren.
In reactie op dit onderzoek hebben de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Milieu aangegeven deze aanbeveling over te nemen. In de Autobrief 2zal het Kabinet nader ingegaan op de manier van voortzetting van het fiscale stimuleringsregime voor zuinige auto’s in de periode 2016 tot en met 2019. Deze brief gaat medio 2014 naar de Tweede Kamer. De minister wijst verder nog op de politieke afspraak om de budgettaire gevolgen van de extra gedragseffecten die zich hebben voorgedaan vóór 2012 niet te corrigeren met belastingverhogingen. Daarbij is wel de mogelijkheidopengelaten dat gedragseffecten vanaf 2012 in de tariefstructuur gecorrigeerd kunnen worden als zou blijken dat het aandeel zuinige auto’s in de nieuwverkopen harder zou stijgen dan verwacht. Of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn, zal later dit jaar blijken uit de Autobrief 2.

Bron: Auto&Fiscus

 

Geplaatst op: 27-05-2014 12:45

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen