​Is variabele bijtelling het alternatief voor de huidige bijtelling?


Datum: 30-03-2023

Al jaren is rekeningrijden onderwerp van discussie in Nederland en ook nu is dat weer het geval. Volgens VZR zijn vooral op het gebied van uitvoering en privacy de bezwaren te groot en is het tijd voor een alternatief in de vorm van Variabele bijtelling.

Afgelopen week sprak VZR-Voorzitter Jan van Delft tijdens de Mobility Week over dit alternatief. De uitzending terugluisteren kan hier
 
Grote bezwaren
Al bijna twee decennia wordt er gesproken over rekeningrijden als alternatief voor de huidige variabele autobelastingen. Tot op heden blijft rekeningrijden stuiten op grote problemen en bezwaren van berijders.  Het voorstel om te sturen in tijd en plaats middels een fiscale maatregel, om zo de drukte op de wegen tegen te gaan is volgens VZR geen oplossing. Voorzitter Jan van Delft: “Het betalen naar gebruik raakt altijd de persoonlijke levenssfeer en keuzes van berijders. Het blijft een fiscale maatregel en moet niet gebruikt woorden voor ‘bijeffecten’, zoals sturen in het invullen van werkdagen van berijders. Dit is niet juist.”
 
Op dit moment is het bijtellingspercentage bedoeld om belasting te heffen op het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto. Ongeacht of iemand veel of weinig privékilometers rijdt. Relatief betaalt iemand die 1.250 privékilometers rijdt dus veel meer dan iemand die 12.320 privékilometers rijdt. Hier ligt volgens VZR een sleutel voor succes.
 
Variabele Bijtelling privékilometers
In 2020 voerde VZR in opdracht van de Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een pilot uit met een positieve uitkomst. Aan de hand van de daadwerkelijk gereden privékilometers, gemeten door een door de belastingdienst goedgekeurd ritregistratiesysteem, betalen berijders bijtelling. En met resultaat; Berijders bleken in staat om 15% minder privékilometers te maken. Deze 15% komt neer op een afname van 1,2 miljard kilometers en 107 miljoen CO2. Bijtellen op basis van het aantal gereden privékilometers is eerlijker voor berijders en kent een groot draagvlak.

Het vervolg
Door het resultaat van de pilot wordt dit alternatief nader onderzocht door de Tweede Kamer. Een tweede pilot zit mogelijk in de planning.

Geplaatst op: 04-04-2023 09:40

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen