Normleasebedrag is geen geschikt gegeven


Datum: 27-04-2014

Om het reizen, vooral met de auto, te verminderen wordt bij organisaties met (veel) auto’s steeds vaker gedacht aan het instellen van een “mobiliteitsbudget”. Het gebruik van bestaande “normleasebedragen” als basis daarvoor moet echter beslist worden ontraden.
 
Vermindering van verkeersoverlast, tijdverlies, luchtverontreiniging, CO2 uitstoot en reiskosten kan worden gerealiseerd door minder te reizen, vooral minder auto kilometers af te leggen. De haalbaarheid daarvan is afhankelijk van de taken en omstandigheden per medewerker/reiziger; inventarisatie per persoon is dan ook een eerste vereiste voor een persoonlijk budget en zal duidelijk maken dat er grote verschillen in vervoerbehoeften zijn. De mogelijkheden voor vermindering van autokilometers per persoon lopen eveneens sterk uiteen.
Voor elke medewerker is vast te stellen hoe het bestaande reisgedrag eruit ziet:

  • zakelijke kilometers
  • woon-werk kilometers
  • privégebruik van de auto van de zaak
Op basis van het bestaande reisgedrag en de persoonlijke omstandigheden kan een individueel mobiliteitsbudget worden geformeerd, waarbij met name het privé-gebruik geschikt is voor jaarlijkse verrekening (bonus/malus).
 
Hoewel het voor de hand liggend lijkt, moet het normleasebedrag als basis voor een individueel budget sterk worden ontraden. Het normleasebedrag is nuttig ter vergelijking van leasekosten van verschillende auto’s bij één bepaald jaarkilometrage, maar door het ontbreken van een verband met de individuele vervoerbehoefte is dit gegeven absoluut onbruikbaar voor een persoonlijk mobiliteitsbudget.  
 
Het beste kan een budget worden opgesteld met twee gegevens als criteria: het individueel bepaalde aantal kilometers en het aantal liters brandstof dat daar voor de betreffende autocategorie bij past (lage CO2 uitstoot = weinig liters); deze twee gegevens zijn door de leaserijder te beïnvloeden, terwijl dat niet geldt voor de leasekosten en de literprijs. De beschikbaarheid van een “Mobiliteitskaart” en een sluitende verantwoording van afgelegde (auto)kilometers zijn daarbij onontbeerlijk.
 
Bron: LeaseConsult

Geplaatst op: 05-05-2014 12:04

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen