CO2 normen te vroeg aangescherpt


Datum: 10-02-2012

45% van de berijders in Nederland rijdt inmiddels in een CO2 zuinige auto. Het bewijs van een succesvolle maatregel voor een duurzame samenleving. Pas dit jaar legt de overheid voor het eerst geld toe op deze maatregel. Dit is echter van korte duur. Het komend jaar worden de CO2 normen op twee momenten verder aangescherpt.

 

De overheid heeft vanaf 2008 455 miljoen euro extra inkomsten ontvangen uit de bijtelling door deze te verhogen van 22 naar 25%. Dit is inclusief de verrekening van de korting die gegeven is op  auto’s met een lage CO2 uitstoot.

 

VAVDZ houdt middels een teller op de website nauwkeurig de stand bij. Voor het eerst sinds 2008 loopt dit jaar de teller niet meer verder op. Het batig saldo van de overheid eindigde eind 2011 op 467 miljoen euro. In de eerste week van februari is dit saldo teruggelopen tot 455 miljoen euro.

 

Eind december 2011 reed 55% van de mensen met een auto van de zaak in een auto met een normale (25%) bijtelling. Vorig jaar was dit nog 71%.  Er zijn berijders die bewust hebben gekozen voor een auto in de 25% categorie, maar ook berijders die nog niet de gelegenheid hebben gehad om voor een auto met een lage bijtelling te kiezen. Simpelweg omdat zij gehouden zijn aan de leasetermijn die afgesproken is met de werkgever. 

 

Zowel de categorie met 20% bijtelling, als de categorie met 14% bijtelling is erg in trek. In onderstaand schema staat het verloop over de jaren heen.

 

 

Tabel: rijdend wagenpark verdeeld over bijtellingscategorie

 

2008

2009

2010

2011

14%

5%

7%

10%

18%

20%

11%

14%

19%

27%

25%

84%

79%

71%

55%

Bron: VAVDZ i.s.m. RDC Datacentrum

 

Het is niet de verwachting dat het batig saldo van de overheid uitgehold gaat worden. Immers, zowel op 1 juli 2012 als op 1 januari komend jaar worden de CO2 normen aangescherpt, waardoor 50% van de nieuwe auto’s die nu een lage bijtelling kent in een hogere categorie gaan vallen. De overheid geeft zelf aan te streven naar een stimulering van slechts 10% van het wagenpark. De berijders die nog geen mogelijkheid hebben gehad om de auto te wisselen vissen daarbij vaak achter het net. Er zijn straks vooral in de 14% bijtellingscategorie bijna geen zakelijke auto’s meer over.

 

VAVDZ betreurt het inperken van de lage bijtellingscategorieën. Uit het Ecorys rapport, uitgevoerd in opdracht van de overheid, bleek dat van alle fiscale maatregelen, de lage bijtellingscategorie het meest effectief was tegen de laagste kosten. Martin Huisman, Voorzitter VAVDZ, hierover: “Met het huidige beleid zal in 2013 de categorie van 25% weer sterk toenemen. Dan is er geen enkele prikkel meer om in een CO2 zuinige auto te gaan rijden. Dat is zonde, want het effect van de maatregel is goed te noemen. De aanscherping van de CO2 normen is duidelijk alleen financieel gedreven en het moment van aanhalen van de normen is met Hollandse zuinigheid gepaard gegaan. Wij zullen ons verzetten tegen iedere verdere aanscherping en die zitten er zeker aan te komen.”

 

Geplaatst op: 10-02-2012 13:39

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen