Pas op voor problematische afkoopregelingen


Datum: 11-01-2016

VZR constateert een toename van afkoopregelingen die voor berijders grote problemen opleveren bij uitdiensttreding. Daar waar het vroeger gebruikelijk was om bij een boven-norm auto, het boven-norm gedeelte te vergoeden aan de werkgever, vraagt de werkgever nu volledige schadeloosstelling van de werknemer. Dit kost de werknemer vele duizenden euro’s.
 
Voorbeeld:
Een werknemer is twee jaar in dienst, heeft na een half jaar een nieuwe auto gekregen en kiest een auto die gangbaar is voor zijn functie en binnen de normen van het bedrijf valt, een Lexus CT200h. Dit model was toen nog met 14% bijtelling. 

In de bijlage van de autoregeling staat het volgende: Wanneer het diensverband op initiatief van de berijder wordt beëindigd, is deze verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van het leasecontract of verplicht de leaseauto mee te nemen naar de nieuwe werkgever.  De nieuwe werkgever wil de auto niet overnemen. De berijder geeft aan uit dienst te treden en krijgt bericht over de afkoopsom: bijna 10.000 euro inclusief BTW.

VZR ondersteunt berijders in discussies over dergelijke afkoopregelingen. Er is geen heldere jurisprudentie en er zijn vele variabelen die bepalen wat wettelijk nu eigenlijk mag. Zeker is dat de berijder in bovenstaande kwestie zich bij aanvang niet bewust was van een dergelijk financieel risico bij uitdiensttreding. Verder liggen de condities hoe de hoogte van de afkoopsom bepaald wordt volledig buiten zijn invloed, dit is immers het contract tussen leasemaatschappij en werkgever. 

VZR zal zich de komende tijd op dit onderwerp verder richten en adviseert alle berijders die een afkoopregeling in de leaseovereenkomst hebben staan, op voorhand al om bezwaar tegen deze bepaling aan te tekenen. VZR heeft hiervoor een standaard brief ontwikkeld. Download deze hier.  

Geplaatst op: 11-01-2016 13:19

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen