Splitsing vaste en variabele kosten leaseauto is essentieel


Datum: 18-01-2022


VZR sprak met Roel Hindriks, dé leaseconsultant van Nederland. Hoewel Roel na 40 jaar in de mobiliteit geniet van een rustiger leven, blijft hij betrokken bij de ontwikkelingen in de markt. Roel Hindriks heeft zijn sporen verdiend in de autoleasing en fleetmanagement bij verschillende bedrijven en in verschillende rollen. Zo was hij betrokken bij de start van Mercedes Benz leasing, heeft hij de overheid geadviseerd en tenders voor de overheid en grote internationale bedrijven begeleid.

We praten over de huidige ontwikkelingen waarbij zowel werknemers als werkgevers open staan voor mobiliteitsbudgetten. VZR concludeert dat de zakelijke rijder nog altijd het beste af is met een leaseauto. Roel’s uitgangspunt is dat de uitkomst van de berekening altijd afhankelijk is van de input. Dat een leaseauto in de meeste gevallen het gunstigste is, kan bijna niet anders. Hoewel werkgevers mooie sier willen maken onder het mom van groener, gaat het in de meeste gevallen om de verplichtingen van leasecontracten te verminderen of nog duidelijker om kostenbesparing.

Flexibiliteit
Belangrijk om vast te stellen is of een auto onderdeel blijft van het mobiliteitsbudget. Een overstap naar het OV, met aanvullende taxi of soms eigen auto werkt soms goed, met name bij medewerkers in een groot stedelijk gebied. De auto levert echter zo veel flexibiliteit dat je er niet omheen kunt. Daarom is de leaseauto sterk te prefereren, wél moeten we verstandig omgaan met de auto.

Mobiliteitsbudget
Een mobiliteitsbudget is zakelijk een hoop gedoe, je hebt een laadpaalkaart, een OV-kaart en voor dagelijkse ritten moet je de keuze maken op welke manier je de rit gaat maken. Dat kan afleiden van het daadwerkelijke werk dat gedaan moet worden. Daarbij gaat de werknemer ook rekening houden met de kosten van de rit, als ik hiervoor kies kan het geld kosten of kan ik geld overhouden. Bij een mobiliteitsbudget hoort onlosmakelijk ook de declaratie van de zakelijke kilometers.

Private lease
Of je als zakelijk rijder moet kiezen voor private lease hangt heel sterk af van het aantal zakelijke en het aantal privékilometers dat je gaat maken. Wanneer je weinig privékilometers rijdt en vrij veel zakelijke kilometers kan het echt interessant zijn. Alle zakelijke kilometers kan je declareren en er is alleen fiscale bijtelling voor zover de vergoeding hoger is dan vrijgesteld (nu nog 19 cent/km). Een eigen auto rijden in een mobiliteitsbudget kan natuurlijk ook, ook daarbij verantwoord je de zakelijke kilometers. Rij je echter weinig kilometers dan blijven de vaste kosten hetzelfde en drukken dan relatief zwaarder.

Forfaitaire bijtelling
We willen zuiniger zijn, zowel op het aantal kilometers als op brandstof en energie, maar alles kost geld. Dus de prijs die we hiervoor betalen, ook aan de fiscus, is van groot belang.

Forfaitaire bijtelling is een onredelijk instrument van de overheid, zo vertelt Roel verder. Dat de bijtelling niet afhankelijk is van het werkelijke aantal privékilometers is op zich al gênant en vervolgens zijn de kosten (Inkomstenbelasting) ook nog eens verschillend per persoon; heb je een hoger IB tarief dan moet je meer afrekenen met de fiscus, terwijl je niks meer krijgt dan anderen namelijk het privégebruik van de auto. Dat is onlogisch en onredelijk: dezelfde auto, hetzelfde gebruik en op basis het belastbaar inkomen toch verschillende kosten van de bijtelling.

BKR registratie
De AFM heeft bewerkstelligt dat vanaf 1 april 2022 bij Private Lease een hoger bedrag als schuld wordt geregistreerd bij het BKR; de totale som van alle termijnen. Roel legt uit dat dit alleen van toepassing is op de leasemaatschappijen die zich conformeren aan het Keurmerk Private Lease. Private lease is namelijk een huurovereenkomst, maar het is geen krediet (schuld) en valt daarom niet onder de wettelijke verplichte BKR registratie. Het wel registreren als schuld is een vorm van “zelfregulering” van de leasebranche, niet van wetgeving. De nieuwe norm van BKR registratie gaat echt te ver, het is onlogisch en onredelijk om de geschatte gebruikskosten voor meerdere jaren bij aanvang meteen als schuld aan te merken en dan ook nog eens voorbij gaan aan het inkomen van het autogebruik door kilometervergoeding.

Lage kilometrage
Roel adviseert, als je tóch voor private lease kiest met het Keurmerk Private Lease, om de laagst mogelijke kilometrage te kiezen, bijvoorbeeld 5.000 kilometer per jaar. Dit drukt de maandlasten en dus ook het BKR registratiebedrag. Voor de werkelijke kilometers boven het contractaantal betaal je wel gewoon de kilometerprijs bij, maar daar heb je dan ook het nut van gehad en waarschijnlijk ook de kilometervergoeding. De kosten voor de meerkilometers wegen meestal wel op tegen de lagere leaseprijs.

Splitsing vaste en variabele kosten
Om een goed beeld te krijgen van de kostenaspecten is het essentieel is dat er bij lease vooraf een splitsing gemaakt wordt tussen vaste en variabele kosten. Wanneer de kosten gesplitst zijn, is het duidelijk wat de kosten zijn van de auto. Je moet weten wat de auto kost als je de auto niet gebruikt of niet kan gebruiken; de vaste kosten. De kilometerkosten lopen parallel met het werkelijke reisgedrag. Nuttig is het dan ook om vooraf zorgvuldig in te schatten wat de zakelijke reisbehoefte is en hoeveel privé kilometers zullen zijn. Realiseer je dan ook wat dit betekent als je veel meer of veel minder gaat rijden.

Het advies van Roel voor leaserijders is verder:
Kies een leaseauto met lagere fiscale waarde en met minder energieverbruik. Zorg dat je de kosten duidelijk in beeld hebt; wat zijn de vaste kosten en welke kosten zijn variabel? Aldus is het mogelijk een verstandige keuze te maken. En bovendien leaserijders: let op je zaak en laat je niet verrassen! Zo mag je werkgever bij een lease auto van de zaak jou niet zomaar aansprakelijk stellen voor een ongewisse afkoopsom van de leasemaatschappij. Een vuistregel is dat een afkoopsom voor een voortijdige contractbeëindiging niet meer behoort te zijn dan een kwart van de resterende leasetermijnen.

Een voorbeeld
Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk dat uitgaan van de kilometerkosten, indien direct afgeleid van de leaseprijs, niet het beste inzicht verschaft. Bij minder kilometers rijden dan verwacht stijgen de kosten per kilometer omdat een belangrijk deel van de leaseprijs (de vaste kosten) niet veranderen door meer of minder gebruik.

Een splitsing van de vaste en variabele kosten geeft een beter inzicht en voorkomt discussie over onverwachte prijsveranderingen, in alle gevallen en bij een mobiliteitsbudget in het bijzonder. Apart is aandacht te geven aan de brandstof-/ energiekosten. Qua budget is het beste om uit te gaan van een normverfbuik in liters of KWh per 100 km. Dan variëren de (te vergoeden) kosten gewoon mee met het werkelijke verbruik en tevens met de veranderende liter of KWh prijzen.
 

  
Roel Hindriks: De Leaseconsult van Nederland

Geplaatst op: 27-01-2022 14:40

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen