Uitbreiding 130 km-mogelijkheden: doen, maar met verstand


Datum: 20-05-2016

Uitbreiding 130 km-mogelijkheden: doen, maar met verstand!
 
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft afgelopen tijd de cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland in 2015 gepresenteerd. Voor het eerst in jaren is dat aantal gestegen, van 570 verkeersdoden in 2014 naar 621 in 2015. In het dagblad Trouw van 17 mei 2016 werd een oproep gedaan om als gevolg van die stijging de uitbreiding van het aantal snelwegen met een maximumsnelheid van 130 km per uur te stoppen. VZR is het daar niet mee eens, zij wil wel uitbreiding van de mogelijkheden, maar dan met verstand.
 
De gepresenteerde cijfers van het SWOV geven onder andere het volgende beeld:
 
Wegvlakcijfers verkeersslachtoffers vergelijking:
  2006 2015
Rijkswegen 73 69
Provinciale wegen 115 72
Gemeentelijke wegen 133 192
Overige wegen 16 11
120 (2006) c.q. 130 (2015)    

In de vergeleken tien jaar is op alle wegvlakken, dus ook de 120/130 km-wegvlakken, het aantal verkeersslachtoffers gedaald, behalve op gemeentelijke wegvlakken.In de vergelijking 2014-2015 is het aantal verkeersdoden op 130 km-wegvlakken echter met 31 toegenomen. Totaal zijn er in de vergelijking 2014-2015 51 verkeersdoden meer gevallen op alle wegvlaktypen.
 
Verklaringen voor deze stijging worden nog gezocht, maar volgens VZR lijkt een verklaring voor de hand te liggen: de toegenomen economische activiteit waardoor de wegen voller zijn geraakt, met als gevolg meer ongevallen.
 
In het licht van de bovenstaande cijfers is VZR, bij monde van haar voorzitter Jan van Delft, van mening dat de suggestie in het opiniestuk in Trouw niet terecht is, namelijk dat als gevolg van de stijging van het aantal verkeersslachtoffers het aantal wegvlakken waar 130 km gereden mag worden moet worden gestopt. VZR is juist van mening dat het aantal wegvlakken waar dit mag, moet worden uitgebreid om zo een overzichtelijker weg- en verbodssituatie te krijgen en meer aansluiting te vinden met de situatie in Duitsland.
 
Daarnaast is VZR van mening dat op drukke wegvlakken in de uren tussen 06.00 en 19.00 uur, zoals op veel wegvlakken al gebruikelijk, een maximum geldt van 120 km per uur. Tevens is het naar de mening van VZR noodzakelijk en verstandig om de politieke aandacht te vestigen op de gemeentelijke wegen, het aantal verkeersdoden ligt daar nagenoeg op een drie maal hoger niveau!
Van Delft hierover:’’ Natuurlijk vinden wij iedere verkeersdode er één te veel en moet er alles aan gedaan worden de dalende trend van de afgelopen tien jaar weer op te pakken. Maar doe dat met verstand, bestudeer de cijfers goed en pak de gemeentelijke wegen aan. Daar is veel te winnen.

Geplaatst op: 20-05-2016 10:36

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen