Uitstel Autobrief gunstig


Datum: 17-10-2014

 Met het uitstellen van Autobrief 2 is de kans groot dat de populaire lage bijtellings-categorieën een jaar langer blijven bestaan (tot en met 2016). Dit is terecht en goed nieuws voor de zakelijke rijder. Doordat er meer tijd genomen wordt om de Autobrief goed doorwrocht te krijgen, verwacht VAVDZ een beter gedragen en duurzame oplossing voor de problemen die de huidige bijtellingssystematiek met zich meebrengt.
 
Even zag het ernaar uit dat Staatssecretaris Wiebes met een weinig strategische visie snel een aantal operationele problemen op wilde lossen. Dit zou geen recht gedaan hebben aan de strategische wens van zakelijke automobilisten om te betalen per gereden privé-kilometer. Dat de Autobrief 2.0 is uitgesteld, heeft VAVDZ niet verbaasd. Er waren de laatste weken al diverse signalen die hier op wezen.
 
VAVDZ heeft diverse malen gepleit voor een bredere visie die meer op lange termijn is gericht. Niet alleen de bijtelling, maar de “arbeidsmobiliteit” van de werkende Nederlander moet het uitgangspunt zijn van een degelijke visie. Staatssecretaris Wiebes lijkt hier gehoor aan te geven door meer tijd te nemen voor het opstellen van de Autobrief. VAVDZ is verheugd over dit nieuws maar zet wel kanttekeningen bij de plannen in 2016.
 
VAVDZ pleit ervoor de plannen voor de bijtelling goed uit te werken, inclusief een oplossing voor de uitzonderingen zoals de 500 kilometerregeling en de regeling voor bedrijfswagens. Verder zal de vereniging Staatssecretaris Wiebes blijven wijzen op de noodzaak van een hogere onbelaste kilometervergoeding, een bijtellingsregeling die ook redelijk is voor rijders die weinig (maar meer dan 500 privékilometers) rijden en een voorziening voor mobiliteits-budgetten.
 
Staatssecretaris Wiebes geeft in zijn toelichting tussen neus en lippen door de Nederlandse (zakelijke) rijder nog wel een pluim: “De CO2-uitstoot van nieuwe auto's is in Nederland de laagste in Europa en het aandeel (semi-)elektrische auto’s is het hoogste.” Dit komt door de lage bijtellingscategorieën. De zakelijke rijder is gevoelig voor deze financiële prikkel. Dit is begrijpelijk want de normale bijtelling van 25% is torenhoog. De zakelijke rijder in Nederland betaalt meer dan al zijn collega’s in omringende landen. VAVDZ berekende eerder dat een bijtellingspercentage van 15% recht doet aan het daadwerkelijke privégenot van de auto van de zaak.
 
Omdat 2016 een tussenjaar wordt, schrijft Staatssecretaris Wiebes eerst een nota van wijziging. Deze wordt al snel verwacht. Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat in 2016 in ieder geval lagere bijtellingscategorieën blijven bestaan voor zuinigere en schonere auto’s. Voor 2016 geeft Staatssecretaris Wiebes aan wel de CO2-grenzen van de bijtelling opnieuw aan te scherpen. VAVDZ is hier kritisch over. De CO2-normen zijn al dusdanig aangescherpt dat alleen extreem zuinige auto’s in de regeling vallen. Om de regeling succesvol te laten blijven, zit er niet veel rek meer in de aanscherping van de CO2-normen. VAVDZ verwacht een stabiel beleid waarin het voor berijders in 2016 mogelijk blijft om te kiezen voor een zuinige auto met een lagere bijtelling.

Steun onze lobby en word lid.
Blijf op de hoogte van wijzigingen in de bijtelling en ontvang ons bijtellingalert!

Geplaatst op: 17-10-2014 14:31

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen