Uitwerking Lente-akkoord


Datum: 25-05-2012

In tegenstelling tot de verwachting dat de plannen pas na Pinksteren bekend zouden worden, heeft de VAVDZ kennis genomen van de uitgewerkte plannen uit het Lente-akkoord. De uitwerking betekent het volgende:

Reiskostenvergoedingen: Met ingang van 1 januari 2013 kunnen de reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer niet meer onbelast worden verstrekt. Dit geldt ongeacht de wijze van vervoer: dus zowel voor auto, openbaar vervoer als fiets. 

De vergoeding voor de zakelijke reizen, eveneens voor alle vervoerswijzen, kan in 2013 nog wel onbelast worden vergoed, de huidige regeling van 19 eurocent per kilometer blijft voor die maatregelen gehandhaafd.
Met ingang van 1 januari 2014 wordt het budgettaire beslag (600 miljoen euro) van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen toegevoegd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Het percentage van de werkkostenregeling gaat van 1,4% in 2012 naar 1,6% in 2013 en loopt op naar 2,1% vanaf 2014.
Vanaf 1 januari 2014 vervalt dan de gerichte vrijstelling van 19 eurocent per kilometer. De vergoeding van de zakelijke reizen kan dan – voor zover daarbinnen nog ruimte beschikbaar is - plaatsvinden binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Bijtelling privégebruik auto van de zaak: Met ingang van 1 januari 2013 worden de woon-werkkilometers die worden gemaakt met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto (de auto van de zaak of de leaseauto) aangemerkt als privékilometers. De tegenbewijsregeling bij een jaarlijks privégebruik van maximaal 500 kilometer wordt daarmee moeilijker toepasbaar.

Overgangsregeling
Ten aanzien van het overgangsrecht voor de bijtelling is in de voorjaarsnota alleen een passage opgenomen voor “leaseauto’s”. De overgangsregeling heeft “alleen betrekking op leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en op mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hun leaseauto”, zo staat er letterlijk. Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017.
De berijders worden niet volledig ontzien, maar gaan 25% van de eigenlijk verschuldigde bijtelling betalen, dat wil zeggen 25% van 25%, 25% van 20% of 25% van 14%, afhankelijk van de zuinigheidscategorie van de auto.
Deze overgangsregeling geldt overigens alleen indien de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt wordt tot maximaal 500 km per jaar. Stijgt het overige privégebruik tot boven de 500 km per jaar, dan is voor die auto de volledige bijtelling verschuldigd.
Ook bij het aangaan van een nieuw leasecontract of verlenging van het bestaande contract gaat het normale bijtellingsregime gelden.

De Vereniging Auto Van de Zaak gaat zich verder oriënteren op de gevolgen van deze uitwerkingen. Wilt u verder op de hoogte gehouden worden en bent u nog geen lid? Meld u dan kosteloos aan en steun daarmee de lobby van de club die belangen behartigt voor alle zakelijke rijders in Nederland. Klik hier.

Lees hier de originele Voorjaarsnota 2012.

Geplaatst op: 26-05-2012 09:31

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen