Inzet lobby bijtelling 2015 en verder


Datum: 23-03-2014

In de eerste stappen van het lobbyproces rond de bijtelling is duidelijk dat de huidige systematiek in de komende jaren veranderd gaat worden. De kortingen op de bijtelling kosten de overheid simpelweg te veel geld en de branche geeft aan de lage bijtellingscategorieën als marktverstorend te ervaren. 

VAVDZ heeft haar lobbystandpunten bepaald na raadpleging van de achterban in verschillende polls en onderzoeken. De uitkomst is duidelijk: iedereen wil graag een auto van de zaak met een lage bijtelling. Echter, bovenal wil de berijder een eerlijke belasting die het daadwerkelijk privégenot zo dicht mogelijk nadert. Op dit moment is die logica vaak ver te zoeken. Martin Huisman, voorzitter van VAVDZ hierover: "als je vandaag met een aantal knappe koppen en een wit vel papier een goede bijtellingsregeling op papier zou gaan zetten, is één ding zeker: de uitkomst is nooit het systeem zoals we dat nu kennen".
  
Er zijn verschillende statements vastgesteld en de argumentatie is in een lobbydocument verwoord (te downloaden op deze site) .

Statement 1: Breng de bijtelling in lijn met de echte autokosten
De CO2-grondslag is geen vereiste in de bijtelling. Belangrijker is dat de belasting die betaald moet worden voor het privégenot van de auto van de zaak daadwerkelijk in verhouding staat tot de autokosten. Betalen per gereden privékilometer is uiteindelijk de meest zuivere vorm.
Statement 2: Maak een nieuwe faciliteit voor laagverbruikers
Geef de groep die de auto weinig tot zeer weinig privé gebruikt een mogelijkheid om de bijtelling tegen een laag bedrag af te kopen. Dit in combinatie met de verplichting tot het gebruik van een goedgekeurd RitRegistratieSysteem. Hiermee wordt een betere faciliteit gecreërd dan de huidige veel bediscussieerde 500 kilometer regeling en kan er ervaring opgedaan worden met geautomatiseerde RRS-systemen.
Statement 3: Bevorder keuzevrijheid in mobiliteit
Creëer meer fiscale voorzieningen waardoor berijders meer keuze hebben in hoe zij hun zakelijk vervoer kunnen inrichten. Zorg voor een faciliteit waarbij mobiliteitsbudgetten gestimuleerd worden. Verhoog de onbelaste kilometervergoeding.
Statement 4: Los inconsequenties op in de bijtelling
Het betalen van bijtelling op een bestelauto inclusief de BPM is inconsequent omdat het privégenot minder is en de werkgever de BPM terugkrijgt.
Het betalen van bijtelling voor een vijf jaar oude auto zou minder moeten zijn dan voor een nieuwe auto, immers het privégenot is ook minder.

Wilt u reageren? Heeft u op- of aanmerkingen? Bespiegelingen op de bijtelling in het algemeen? Reageer dan op ons forum.
Bovenal, steun onze lobby en geef ons uw stem door u kosteloos aan te melden...

Geplaatst op: 22-04-2014 15:48

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen