Mobiliteitsalliantie trekt aan de bel bij onderhandelaars kabinet


Datum: 01-05-2017

NMCA bevestigt noodzaak van investeringen in infrastructuur

De op 1 mei verschenen Nationale Markt en Capaciteit Analyse (NMCA) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bevestigt de noodzaak om het mobiliteitsbeleid ingrijpend te wijzigen en te investeren in infrastructuur.

De analyse, bedoeld om zowel Rijk als regio inzicht te geven in mogelijke capaciteitsknelpunten op de lange termijn ten aanzien van weg, vaarwegen, openbaar vervoer en spoor, schetst een indringend beeld: Nederland loopt de komende jaren infrastructureel vast. Het huidige mobiliteitssysteem is zelfs niet in staat om een lage economische groei (1%) te faciliteren.

Nederland dreigt vast te lopen
Er ontstaan talrijke knelpunten zowel voor het wegverkeer als voor het openbaar vervoer, concludeert het NMCA. Bij 2% jaarlijkse groei en een ongewijzigd beleid, zal de economische schade ten gevolge van congestie, van circa 2,5 miljard euro (nu) naar 6 miljard euro per jaar stijgen in 2040.
In de Randstad en in Eindhoven neemt de mobiliteit het sterkst toe en is het capaciteitstekort het meest prangend, zowel op de weg als in het openbaar vervoer. Voor het goederenvervoer zit de grootste groei op het grensoverschrijdend verkeer, daar vormt de Oost-corridor voor alle vervoerswijzen een probleem. 

De conclusies van de knelpuntenanalyse sterkt de Mobiliteitsalliantie in haar zienswijze dat forse investeringen in infrastructuur noodzakelijk zijn. Zowel om bestaande knelpunten op te lossen, als om de dreigende capaciteitsproblemen duurzaam het hoofd te bieden.

Mobiliteitsalliantie trekt aan bel bij onderhandelaars
De Mobiliteitsalliantie riep informateur Edith Schippers onlangs op om mobiliteit in de formatieonderhandelingen tot kernpunt te maken. Alleen met behulp van doortastende ingrepen houden we Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk. De Mobiliteitsalliantie stelt dat, om daadwerkelijke oplossingen te garanderen, jaarlijks minimaal 1 miljard euro aan extra investeringen in de digitale en de fysieke infrastructuur (weg, water en spoor) noodzakelijk is. Dankzij het hanteren van een meer integrale benadering van mobiliteitsvraagstukken en het wegnemen van een aantal oneffenheden in bestaande wet- en regelgeving, sluiten de vervoerssystemen van de toekomst beter op elkaar aan en kunnen ze efficiënter, groener, veiliger en gebruiksvriendelijker zijn. De kosten gaan voor de baten uit: een dergelijk toekomstbestendig mobiliteitssysteem betekent minder reistijdverlies voor personen en goederen, een gunstig economisch en leefklimaat, grotere verkeersveiligheid en een sterkere concurrentiepositie ten opzichte van (stedelijke) regio’s in ons omringende landen. Kortom, uitstekende mobiliteit levert economische groei op.
 

Geplaatst op: 04-05-2017 16:07

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen