Update Autobrief ll


Datum: 28-01-2016

Op 25 januari heeft staatssecretaris Wiebes een gewijzigde Autobrief ll naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze is vrijwel gelijk aan de eerste versie, waar we eerder een bericht over schreven, met de volgende aanpassingen:

De eerste aanpassing is dat de kilocorrectie van 300 kg voor plug-in hybride voertuigen in de motorrijtuigenbelasting die in 2019 en 2020 zou gelden vervangen wordt door een driekwarttarief.
De tweede aanpassing is een vereenvoudiging van het overgangsrecht in de bijtelling.

Overgangsrecht
Voor nieuwe auto's van de zaak waarvoor vanaf 2017 tot en met 2020 een korting op de bijtelling van toepassing is, wordt voorzien in overgangsrecht. De korting op de bijtelling blijft gedurende zestig maanden vanaf de maand volgend op de datum van eerste toelating op de weg van de auto van kracht.
Voor op 31 december 2016 reeds op de weg toegelaten auto's van de zaak met een korting op de bijtelling wordt het overgangsrecht vereenvoudigd. Voor deze auto's blijft de korting van kracht gedurende zestig maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Daarna wordt per jaar bezien of op grond van de in dat jaar in de wet opgenomen CO2-emissiegrenzen nog recht bestaat op een korting op de bijtelling. Voor auto's van voor 1 juli 2012 die recht hadden op een korting van 11% of 5% blijft deze korting gehandhaafd tot en met 31 december 2018.
 
BPM en CO2
De bpm-tarieven reguliere personenvoertuigen worden tot en met 2020 geleidelijk met gemiddeld 12% verlaagd ten opzichte van de tarieven 2016. De CO2-grenzen voor de tariefschijven worden met gemiddeld 3,7% per jaar verlaagd. Dit geldt ook voor de dieseltoeslag. De vaste voet wordt verhoogd van € 175 naar € 350. Tegelijkertijd wordt de belastingdruk in schijven 0 en 1 verlaagd en in schijf 2 verhoogd. Voertuigen met een CO2-uitstoot van 0 zullen tot en met 2020 worden vrijgesteld van bpm. Voor plug-in hybride elektrische personenauto's wordt een aparte tarieftabel in de bpm geïntroduceerd.
 
Motorrijtuigenbelasting
De MRB-tarieven voor reguliere personenvoertuigen en bestelauto's voor particulieren worden in 2017 verlaagd met gemiddeld twee procent. De huidige forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kg voor personenvoertuigen aangedreven door een elektromotor vervalt met ingang van 1 januari 2017. Voor plug-in hybride auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km bedraagt voor de jaren 2017 en 2018 de belasting de helft van het reguliere tarief en voor de jaren 2019 en 2020 driekwart van het reguliere tarief. Voertuigen met een CO2-uitstoot van 0 worden tot en met 2020 vrijgesteld van MRB. Met ingang van 1 januari 2019 wordt voor dieselpersonen- en bestelvoertuigen een toeslag op de MRB geheven van 15%, indien zij een fijnstofuitstoot hebben van meer dan 5 mg/km.

Onze mening? Die is mooi verwoord in dit stuk.

Geplaatst op: 15-02-2016 12:21

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen