Wat is een goede afkoopsom?


Datum: 19-05-2020

In de meeste autoregelingen staat beschreven hoe je met de zakenauto om dient te gaan gedurende het leasecontract. Maar wat nu, als je als berijder halverwege het leasecontract het bedrijf verlaat en je leaseauto daarom ook voortijdig inlevert? Onder welke voorwaarden mag een afkoopsom doorbelast worden?

43% van de zakelijke rijders heeft te maken met een afkoopregeling indien de zakenauto voor het einde van het leasecontract ingeleverd wordt. Deze voortijdige inlevering gebeurt dan op initiatief van de werknemer, bij bijvoorbeeld een andere baan. Bij ongeveer de helft (20%) van de zakelijke rijders met een afkoopregeling, is de afkoopregeling alleen van toepassing indien er voor een zakenauto boven de norm gekozen is.

Alleen een afkoopsom bij auto’s boven de norm
VZR is van mening dat alleen auto’s boven het normleasebedrag in aanmerking zouden mogen komen voor een afkoopregeling, dat is het geval bij zo’n 20% van alle zakelijke rijders met een afkoopregeling-beschrijving in de autoregeling. Het is jammer om te zien dat er ook vaak sprake is van een afkoopregeling voor courante auto’s.

Waarom een afkoopsom?
Bij het aangaan van een leasecontract wordt er gekeken naar de looptijd van het contract, bijvoorbeeld 48 maanden. Tijdens deze looptijd worden alle kosten, zoals de waardevermindering van de auto, over alle maanden van het leasecontract verdeeld. Als dan een leasecontract eerder beëindigd wordt, dan moeten de kosten van de nog resterende maanden in één keer verrekend worden. 

Indien een werknemer uit eigen initiatief vertrekt, dan zijn er diverse afkoopregelingen mogelijk:

  • de zakenauto én leasecontract meenemen naar de nieuwe werkgever
  • de zakenauto kopen
of
  • afkoopsom betalen.
Helaas blijkt in praktijk dat het overnemen van het leasecontract door de nieuwe werkgever vaak niet mogelijk is en het kopen is vaak veel te duur en niet marktconform. De optie afkoopsom betalen blijft dan over. Bij het betalen van de afkoopsom, wordt deze door de leasemaatschappij aan de werkgever gefactureerd, die hem op zijn beurt weer doorbelast aan de werknemer. Let op: dit mag alleen indien dit schriftelijk vastgelegd én door beide partijen ter goedkeuring ondertekend is.

Goed werkgeverschap
Er zitten wel een aantal voorwaarden aan het doorbelasten van een afkoopsom. Een afkoopsom mag bijvoorbeeld niet klakkeloos één-op-één doorbelast worden aan de werknemer. Vanuit goed werkgeverschap dient de werkgever zich namelijk nog steeds in te zetten voor zijn toekomstig “ex-werknemer”. De werkgever moet namens de werknemer een deugdelijke specificatie van de afkoopsom opvragen én beoordelen of de afkoopsom conform het leasecontract correct is.

Omdat de werknemer geen contractspartner van het leasecontract is, kan de werknemer zelf niet onderhandelen bij de leasemaatschappij. Daarom moet de werkgever dit namens hem doen en ook hier mag verwacht worden dat dit zo goed mogelijk gebeurd. Helaas is dit niet altijd het geval.

Hulp nodig bij de controle van je afkoopsom?
Doordat VZR wekelijks diverse afkoopsommen voor zakelijke rijders controleert én met succes aanvecht, zijn we hierin een specialist geworden. Dit wordt ook bevestigd door het ‘VZR-arrest’.

Door de rechtbank zijn we in het gelijk gesteld over een veel te hoge afkoopsom. Naast het feit dat de afkoopsom naar beneden bijgesteld is, heeft de rechter ook aangegeven wat de voorwaarden zijn bij het doorbelasten van een afkoopsom aan een werknemer. Met deze kennis controleren we de afkoopsom van zakelijke rijders en vechten we deze indien nodig aan.

Op onze website kun je als gratis lid al informatie vinden over afkoopsommen. Wil je op basis van jouw gegevens een berekening van de juiste afkoopsom? Dan vragen we hiervoor € 150,- inclusief een persoonlijk consult.

Wil je dat we je tijdens het hele afkoopsomtraject begeleiden, ongeacht hoe lang dit duurt en hoeveel tijd dit kost? Dan kun je vervolgens kiezen voor het no-cure-no-pay concept. Heb je advies nodig bij de afwikkeling van je afkoopsom neem dan contact met ons op.

Geplaatst op: 19-05-2020 13:40

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen