Zakelijke rijder wil kunnen besparen bij variabele bijtelling


Datum: 01-07-2021

VZR-pilot in opdracht van Rijk en Mobiliteitsalliantie toont draagvlak voor variabele bijtelling.


 
Circa 70% van de zakelijke leaserijders gaat minder privékilometers rijden bij overgang naar kilometerafhankelijke variabele bijtelling. Dat blijkt uit de VZR-pilot in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Mobiliteitsalliantie. 80% van de rijders die nu een vaste bijtelling betaalt, staat positief tegenover een variabele bijtelling.
 
De pilot is uitgevoerd door de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) en volgt uit het huidige regeerakkoord waarin is afgesproken dat het kabinet samen met de Mobiliteitsalliantie ervaringen opdoet met alternatieve vormen van vervoer en betaling. De pilot bestaat uit twee delen: een praktijkgedeelte en simulatie. In de eerste fase van de pilot is er een fysieke proef uitgevoerd onder 112 zakelijke rijders. In de tweede fase zijn de resultaten hieruit onder 1.800 respondenten getoetst.
 
15% minder privé-kilometers
In het huidige belastingsysteem betalen zakelijke rijders een ‘vaste forfaitaire bijtelling’ per maand. In de pilot is deze vaste bijtelling losgelaten en vervangen door een variabel bedrag op basis van gereden privékilometers. Als er bespaard kan worden door minder privé te gaan rijden, zal volgens het onderzoek 70% van de zakelijke rijders minder privékilometers gaan maken. Op basis van de prijselasticiteit is onderzocht hoeveel privékilometers berijders minder gaan rijden. Vertaald naar de praktijk is de verwachting dat een variabele bijtelling op basis van gelijke grondslagen leidt tot 15% minder privékilometers.

Besparing van CO2 en vaker fietsen
Met in totaal 1,5 miljoen zakelijke rijders op de Nederlandse wegen betekent 15% minder privékilometers een besparing van 1,2 miljard kilometer per jaar. Dit levert een netto besparing van 67 miljoen kilogram CO2 op. Veel ritten zullen niet gemaakt worden of anders, 20% denkt bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken en 6% zal meer gebruikmaken van het OV. Een kleine groep verwacht dat er meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin.
 
Groot draagvlak onder zakelijke rijders
Van de zakelijke rijders die de auto nu buiten de bijtelling houden door onder de jaarlijkse 500km-grens te blijven, is 83% positief over een bijtelling per gereden privékilometer. Voor invoering van een variabele bijtelling is een betrouwbaar sluitend ritregistratiesysteem onontbeerlijk. Hier is al uitgebreide praktijkervaring mee opgedaan met systemen die vallen onder het Keurmerk Ritregistratie Systemen. Veel berijders werken nu al naar tevredenheid met dergelijke systemen.
 
Twee scenario's
VZR ziet op basis van de pilot twee scenario’s voor invoering van een variabele bijtelling. In het ene scenario stappen alle zakelijke rijders over op een systeem van variabele bijtelling. In het tweede scenario gaat alleen de groep die nu gebruikmaakt van de 500-kilometer-regeling, en nu dus geen bijtelling betaalt, over naar variabele bijtelling. Het tweede scenario acht VZR op korte termijn het meest kansrijk.
 
VZR voorzitter Jan van Delft. “VZR pleit al jaren voor een overgang naar variabele bijtelling. Dat is veel eerlijker dan het huidige systeem. VZR heeft de overheid verzocht hier nader onderzoek naar te doen en heeft daarbij haar hulp aangeboden.”
 

Geplaatst op: 01-07-2021 11:32

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen