Afkoopsom leaseauto beperkt werknemers


Datum: 26-01-2021

We zien dat de helft van alle leaserijders te maken heeft met een afkoopsomclausule voor de leaseauto aan het einde van het arbeidscontract. Dit beleid van werkgevers leidt tot forse kostenposten voor werknemers en levert met enige regelmatig rechtszaken op.

De duur van een arbeidscontract en de lengte van een leasecontract komen bijna nooit overeen. 50% van de zakelijke rijders krijgt bij de overstap naar een andere baan te maken met de afkoop van het leasecontract. Gemiddeld krijgen zij een rekening van maar liefst € 10.000,- maar we zien ook bedragen van ruim € 25.000 -!
VZR ziet een forse toename van afkoopsomclausules in berijderscontracten van 18% in 2016 naar 50% in 2020. Het beleid van werkgevers wordt strenger en dat komt de arbeidsmobiliteit niet ten goed en levert een onnodige verharding op in de arbeidsrelaties.

VZR staat zakelijke rijders bij in afkoopsomzaken en heeft jurisprudentie verzameld uit verschillende rechtszaken. Zo stelt de rechter dat:

  • De werkgever een adequate informatieplicht heeft over de financiële consequenties van eventuele afkoopsommen. De werkgever dient vooraf, schriftelijk en expliciet, deze informatie te verschaffen. De werknemer dient deze informatie te ondertekenen.
  • Goed werkgeverschap is de verantwoording voor de goede uitvoering van de lease- en berijdersovereenkomst. De inspanning vanuit goed werkgevershap bevat dan ook de verplichting om tot een goede oplossing te komen en te onderhandelen met de leasemaatschappij.
  • De hoogte van de afkoopsom, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mag niet volledig voor rekening van werknemer komen. De rechter acht dit onaanvaardbaar. Alleen de daadwerkelijke kosten van het inleveren van de auto, niet de BTW, niet de gederfde winsten etc. kunnen worden doorbelast.
VZR adviseert werkgevers dan ook de huidige autoregelingen te moderniseren. De leaseauto is noodzakelijk om het werk correct te kunnen uitvoeren, de kosten daarvan kunnen niet doorbelast worden aan de werknemers. Werkgevers dienen de afkoopregeling niet langer standaard op te nemen, eventuele uitzonderingen kunnen leaseauto’s boven de norm zijn of de zogenoemde exotische paarse auto met gouden wielen. De trend in mobiliteit is flexibiliteit.

Vereniging Zakelijke Rijders adviseert ook werkgevers over de inhoud van de mobiliteitsregelingen. Evenwichtige regelingen die zorgen voor tevreden werknemers én regelingen die rekening houden met de totale kosten voor werkgevers.

Ben je een werknemer en wil je meer informatie over afkoopsommen, lees dan hier verder.
Ben je werkgever en wil je advies over je mobiliteitsregeling neem dan contact op via info@vzr.nl

Geplaatst op: 26-01-2021 14:59

Heb je een vraag of opmerking?

Neem dan contact op via het vragenformulier!

Vraag stellen

Meld je aan als betaald member en profiteer van de vele voordelen:

  • Toegang tot alle informatie van VZR
  • Inclusief rekenmodellen en downloads
  • Stel vragen aan onze experts
  • Profiteer van korting bij verschillende bedrijven
  • Ontvang de interessantste VZR artikelen thuis in de bus
  • Steun onze lobby in Den Haag en Brussel
Meld je aan Lees meer over de voordelen