Afkoopsom leaseauto beperkt werknemers


Datum: 14-03-2024

We zien dat meer dan de helft (51%) van alle leaserijders te maken heeft met een afkoopsomclausule voor de leaseauto aan het einde van het arbeidscontract. Dit beleid van werkgevers kan leiden tot forse kostenposten voor werknemers en levert met enige regelmaat rechtszaken op.

De duur van een arbeidscontract en de lengte van een leasecontract komen bijna nooit overeen. 51 procent van de zakelijke rijders krijgt bij de overstap naar een andere baan te maken met de afkoop van het leasecontract. Gemiddeld krijgen zij een rekening van maar liefst € 10.000 maar we zien ook bedragen van ruim € 25.000.

Het beleid van werkgevers wordt strenger en dat komt de arbeidsmobiliteit niet ten goed en levert een onnodige verharding op in de arbeidsrelaties.
VZR staat zakelijke rijders bij in afkoopsomzaken en heeft jurisprudentie verzameld uit verschillende rechtszaken. Zo stelt de rechter dat:

  • De werkgever een adequate informatieplicht heeft over de financiële consequenties van eventuele afkoopsommen. De werkgever dient vooraf, schriftelijk en expliciet, deze informatie te verschaffen. De werknemer dient deze informatie te ondertekenen.
  • Goed werkgeverschap is de verantwoording voor de goede uitvoering van de lease- en berijdersovereenkomst. De inspanning vanuit goed werkgevershap bevat dan ook de verplichting om tot een goede oplossing te komen en te onderhandelen met de leasemaatschappij.
  • De hoogte van de afkoopsom, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, mag niet volledig voor rekening van werknemer komen. De rechter acht dit onaanvaardbaar. Alleen de daadwerkelijke kosten van het inleveren van de auto, niet de BTW, niet de gederfde winsten etc. kunnen worden doorbelast.
VZR adviseert werkgevers dan ook de huidige autoregelingen te moderniseren. De leaseauto is noodzakelijk om het werk correct te kunnen uitvoeren, de kosten daarvan kunnen niet doorbelast worden aan de werknemers. Werkgevers dienen de afkoopregeling niet langer standaard op te nemen, eventuele uitzonderingen kunnen leaseauto’s boven de norm zijn of de zogenoemde exotische paarse auto met gouden wielen. De trend in mobiliteit is flexibiliteit.

Ook adviseert VZR werkgevers over de inhoud van de mobiliteitsregelingen. Evenwichtige regelingen die zorgen voor tevreden werknemers én regelingen die rekening houden met de totale kosten voor werkgevers.

Ben je een werknemer en wil je meer informatie over afkoopsommen, lees dan hier verder.
Ben je werkgever en wil je advies over je mobiliteitsregeling neem dan contact op via info@vzr.nl of 0347 345 246

Geplaatst op: 14-03-2024 07:54

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen