Bovennormbijdrage wel aftrekbaar


Datum: 17-08-2010

In het arrest van de Hoge Raad van 13 augustus 2010 zagen diverse media (bijvoorbeeld De Telegraaf) aanleiding om te melden dat de bovennormbijdrage niet langer van de bijtelling aftrekbaar zou zijn. Die conclusie klopt niet.

Deze uitspraak ging over een specifieke situatie, waarin sprake was van een werknemer die een duurdere auto wilde rijden dan de leaseregeling van het bedrijf voorschreef. De keuze voor een duurdere auto was weliswaar mogelijk, maar daarvoor moest wel een maandelijkse ‘bovennormbijdrage’ worden betaald. Deze was ook verschuldigd als er privé niet met de auto gereden zou worden en werd betaald aan de leasemaatschappij. Daarnaast was voor het privégebruik een vaste maandelijkse eigen bijdrage afgesproken die betaald werd aan de werkgever.

De Hoge Raad oordeelde dat in dit specifieke geval de bovennormbijdrage niet geheel aftrekbaar is van de bijtelling. Die uitkomst heeft echter alles te maken met het feit dat er twéé maandelijkse bijdragen waren: een bijdrage voor privégebruik en een (niet als privégebruik benoemde) bijdrage voor de overschrijding van het leasebudget. De rechters oordeelden dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze laatste bijdrage alleen voor privégebruik was. De conclusie is dan ook dat de bovennormbijdrage alleen aftrekbaar is voor het privégedeelte: oftewel in de verhouding van de privékilometers ten opzichte van het totaal aantal kilometers.

Dit arrest leidt niet tot de conclusie dat een bovennormbijdrage nooit meer aftrekbaar zou zijn van de fiscale bijtelling. Wel moet voor aftrek aan twee voorwaarden zijn voldaan: de bijdrage moet aan de werkgever betaald worden en moet verschuldigd zijn wegens privégebruik. In bovengenoemde situatie had men er dan ook beter voor kunnen kiezen om in de autoregeling de eigen bijdrage voor privégebruik op te bouwen uit zowel het vaste maandelijkse bedrag als het maandelijkse bedrag voor de normoverschrijding. De informatie op de website van de Belastingdienst bevestigt dat de bijdrage voor privégebruik dan aftrekbaar is: "U kunt met uw werkgever afspreken dat u een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto betaalt. Elke eigen bijdrage die u aan uw werkgever betaalt, kan van de bijtelling worden afgetrokken. Dat geldt ook voor een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse".

Conclusie VAvdZ

Eerder maakte de Belastingdienst geen punt van aan wie de bovennormbijdrage werd betaald en of daarbij uitdrukkelijk werd vermeld dat de bijdrage voor privégebruik betaald werd. Maar na deze uitspraak van de Hoge Raad is het dus van belang dat de werknemer de bijdrage rechtstreeks betaalt aan de werkgever en daarbij expliciet vastlegt dat die betaling berust op privégebruik van de leaseauto.

Geplaatst op: 27-09-2010 09:30

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen