Is een autoregeling eenzijdig te wijzigen?


Datum: 20-02-2018

Het eenzijdig wijzigen van een autoregeling door de werkgever mag niet altijd automatisch doorgevoerd worden, ook niet als in de oude autoregeling staat dat dit wel mag. Het gebruik van een leaseauto wordt steeds meer een arbeidsvoorwaarde waardoor een eenzijdige wijziging van een autoregeling als een juridische beleidswijziging gekwalificeerd wordt.

Een autoregeling is een bekend begrip voor zakelijke rijders. In de autoregeling staan de afspraken met betrekking tot het gebruik van de leaseauto. Deze wordt aan de zakelijke rijder gepresenteerd tezamen met de autosleutels. Pas als je de autoregeling ondertekent, mag je de autosleutels meenemen.

Dit is de ervaring van veel leaserijders, je komt er niet onderuit om een autoregeling te ondertekenen. Als je eenmaal een autoregeling ondertekend hebt, dan kan het zijn dat er in staat dat deze eenzijdig, dus vanuit de kant van de werkgever, gewijzigd mag worden. Echter, hier zitten wel enkele kanttekeningen aan. Een autoregeling mag niet zondermeer eenzijdig gewijzigd worden.  De reden hiervoor is dat een autoregeling door verloop van tijd een arbeidsvoorwaarde is geworden. Een eenzijdige wijziging van de Autoregeling wordt om die reden vaak als juridisch gekwalificeerd.

Lees hier diverse gevoerde rechtszaken over eenzijdig gewijzigde (lease)autoregelingen (zaak Univé, zaak Rabobank). 

Deze juridische kwalificatie zorgt ervoor dat krachtens de algemene jurisprudentie een eenzijdige wijziging aan de volgende eisen moet voldoen om een eenzijdige wijziging te rechtvaardigen.
-          Er dient sprake te zijn van gewijzigde omstandigheden op het werk waarin de werkgever aanleiding heeft kunnen vinden voor de eenzijdige wijziging;
-          Er dient sprake te zijn van een redelijk voorstel van werkgever;
-          Er dient een belangafweging tussen de belangen van werkgever en werknemer plaats te vinden waarbij alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Daarbij dient onder andere de aard en ingrijpendheid van het voorstel in aanmerking te worden genomen alsmede het belang van werkgever en de door werkgever gedreven onderneming, de positie van betrokken werknemer en zijn belang bij het ongewijzigd beleid.

Hierboven staat de juridische uitleg. Vrij vertaald betekent dit:
-          Een autoregeling eenzijdig wijzigen moet wel schriftelijk vastgelegd en akkoord bevonden zijn door beide partijen;
-          Een eenzijdige wijziging van de autoregeling moet, indien deze negatiever is voor de werknemer dan voorheen, goedgekeurd worden door werknemer of de O.R.  

U kunt u gratis uw autoregeling laten beoordelen en direct een waarderingscijfer of verbeterpunten ontvangen. Heeft u een andere vraag voor ons, neem dan contact met ons op. Onze autoregeling/blauwdruk kunt u hier downloaden

Geplaatst op: 29-07-2019 12:18

Heeft u een vraag, opmerking of klacht?

Neem contact met ons op, zodat één van onze experts u kan helpen.

Vraag stellen

Word lid en profiteer van de vele voordelen

  • vragen stellen, meepraten op het forum of uw klacht in behandeling geven
  • juridische ondersteuning bij problemen
  • 4 of 12 maal per jaar een aantrekkelijk autoblad in de brievenbus
  • maandelijks ledenbulletin met nieuws over onder andere bijtelling en privacy
  • exclusieve previews nieuw te introduceren (zakelijke) auto's
Word lid Lees meer over de voordelen