Pilot Variabele Bijtelling op privékilometers

Betaal alleen wat je echt rijdt!Iemand die veel privékilometers met een leaseauto rijdt, betaalt op dit moment net zoveel bijtelling als iemand die minder rijdt. De keuzevrijheid en flexibiliteit is beperkt en leidt ertoe dat mensen niet gestimuleerd worden om hun privékilometers op een andere manier in te vullen. Veel zakelijke rijders zijn daarom voorstander van het principe waarbij privékilometers naar rato worden afgerekend. Hoe minder je privé rijdt, hoe minder je betaalt en andersom.

In de pilot Variabele Bijtelling op privékilometers willen we onderzoeken of je in een situatie waarbij sprake zou zijn van een variabele bijtelling, gebaseerd op basis van het aantal door jou gereden privékilometers, gestimuleerd wordt om andere keuzes te maken in uw mobiliteitsbehoefte.  Pak je bijvoorbeeld eerder de fiets of het openbaar vervoer als je voor elke kilometer die je minder rijdt ook minder bijtelling hoeft te betalen? En hoeveel scheelt jou dat in je portemonnee?

De pilot
In de periode van augustus tot en met december 2020 meten wij het aantal privékilometers van ongeveer 500 berijders die de beschikking hebben over een auto van de zaak. Gedurende de pilot simuleren wij wat er zou gebeuren als berijders geen vast bedrag aan bijtelling zouden betalen, maar een bedrag gebaseerd op het daadwerkelijke aantal gereden privékilometers. Maandelijks laten wij de deelnemers zien wat het effect is op hun rijgedrag, ontvangen zij van ons een tussenstand en een overzicht van het bedrag dat zij aan bijtelling zouden moeten betalen als dit de 'echte' situatie zou zijn. We laten hen dus zien wat het effect zou zijn op de door jou te betalen bijtelling als je meer of minder privékilometers zou gaan rijden. Hoeveel kosten kunnen zij besparen als zij zelf in de hand hebben hoeveel zij moeten betalen? Heeft deze manier van bijteling invloed op het rijgedrag?


Om ervaring op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling starten de Mobiliteitsalliantie en het ministerie van I&W dit jaar twee pilots. Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is trots om, in samenwerking met Stichting Keurmerkritregistratiesystemen, de pilot Variabele Bijtelling op privékilometers uit te voeren. In de rechterkolom zie je welke RRS-leveranciers aan deze pilot meewerken.